Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 2013

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde (se som pdf ved at klikke her)

Tid og sted: mandag d. 11. marts 2013 kl. 19.00

i Caféen på Hasle Lokalcenter, Rymarken 118

I henhold til fællesrådets vedtægter § 6 indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde i Hasle Fællesråd.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1              Valg af dirigent og referent.

2              Bestyrelsens beretning.

3              Regnskab og budget.

4              Kontingentfastsættelse for 2013

5              Indkomne forslag.

6              Valg til bestyrelsen, herunder:

a          Valg af bestyrelsesmedlemmer

b          Valg af op til 3 suppleanter

7              a          Valg af 2 revisorer

b          Valg af 2 revisorsuppleanter

8              Eventuelt

Efter repræsentantskabsmødet vil fællesrådet være vært ved et let traktement.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest fredag d. 22. februar 2013.

Forslag kan sendes som mail til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. , eller til postadressen vist i bunden af siden.

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2013-14:

  • 250 kr. for medlemsgrupper, f.eks. foreninger, organisationer, skoler mv.
  • 150 kr. for individuelle medlemmer, f.eks. husstande og enkeltpersoner.

Kontingent kan betales

  • ved bank overførsel: Reg. nr. 9570 konto nr. 16005568, husk navn og adresse.
  • eller ved girokort indbetaling: konto nr. 1600 5568

Sidste rettidige betalingsdato er 1. marts 2013.

Kun medlemmer, som har betalt kontingent, har stemmeret på mødet.

Bestyrelsen håber, at mange medlemmer af fællesrådet vil være repræsenteret, og vi ser frem til et godt møde.

Der sendes ikke yderligere informationer ud før repræsentantskabsmødet, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen

Med venlig hilsen

Hasle Fællesråd

Bestyrelsen

Bilagt: Bestyrelsens beretning der inkluderer regnskab og budget.

Klik her for bestyrelsens beretning for 2012-2013 (kræver Adobe Reader eller anden PDF-læser)

 

Fællesrådet – dit talerør til kommunen.

Fællesrådet er en paraplyorganisation for erhvervsdrivende, menighedsråd, skoler, biblioteker, børnehaver, grundejer- og beboerforeninger, idrætsklubber og ungdomsorganisationernes lokale afdelinger. Det er et forum, hvor man drøfter og løser fælles opgaver.

Som medlem af et fællesråd kan du være med til at styrke dialogen mellem dit lokalområde og kommunen.

I Fællesrådsportalen finder du en række praktiske oplysninger, som kan hjælpe fællesrådene i deres indsats for at varetage lokalsamfundenes interesser. For yderligere information, se Kommunens hjemmeside:

http://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Faellesraad-for-borgere/Faellesraadsportalen.aspx

Se endvidere Hasle Fællesråds hjemmeside: http://www.haslefaellesraad.dk

 

 

 

Restore Default Settings

Login Form