PR udvalg

PR-Udvalget varetager Hasle Fællesråds kommunikation til medlemmer og offentlighed for så vidt angår skrivelser til medlemmerne, nyhedsbreve, annoncering og artikler i dagspressen, annoncering på Fællesrådets hjemmeside og vedligeholdelse af samme, mv.