Økonomi udvalg

Økonomisk Udvalg varetager Hasle Fællesråds økonomi, herunder dagligt bogholderi, ansøgning om støtte fra kommunen og andre relevante kilder, opkrævning af medlemskontingent, betaling af regninger og refusion af udlæg efter gældende regler, årsregnskab og budgetter, mv.

Udvalget vedligeholder endvidere fællesrådets medlemsliste etc.