Tirsdag, maj 18, 2021
   
Text Size
Log på

Hasle Torv - SAG 12. Omdannelse af Hasle Torv samt fortovsomlægninger

Hasle Torv referat fra byrådsmøde:

SAG 12. Omdannelse af Hasle Torv samt fortovsomlægninger

Resume

Byrådet vedtog i forbindelse med budgetforliget for budgetår 2012, at afsætte 2,0 mio. kr. til videre renovering af Hasle Torv samt 4,0 mio. kr. til renovering af fortove i 2012. Herudover er der ved 'Forventet regnskab 2011' overført et restbeløb på 0,467 mio. kr. fra Sletvej, forlægning og regulering, til fortovsomlægninger, i alt 4,467 mio. kr.

Hasle Torv:
På baggrund af den oprindelige plan for Hasle Torv fra 2005, udarbejdet af Byarkitektur under Planlægning og Byggeri, søges anlægsbevilling til realisering af det østlige hjørne af Hasle Torv. Det nordlige hjørne blev renoveret i 2006.

Det østlige hjørne ønskes koblet sammen med det nordlige hjørne udtryksmæssigt. Det østlige hjørne er derfor projekteret med belægninger af betonsten, med bånd af granit imellem.

På det nordlige hjørne er etableret to rækker træer, som danner et cirkelslag. Dette cirkelslag ønskes videreført over på det østlige hjørne.

Efter ønske fra de erhvervsdrivende på det østlige hjørne, etableres der en smal kørevej og syv korttidsparkeringspladser på bagsiden af træerne. Denne del af torvet vil blive udført i asfaltbelægninger.


Projektet forventes udbudt før sommerferien 2012, med udførelse efter sommerferien 2012, således at plantning af træer kan gennemføres i oktober-november måned.

Renovering af fortove:
Ekstra bevillingen til renovering af fortove på 4,467 mio. kr. svarer til, at der kan renoveres ca. 7.500 m² fortove eller ca. 5 km løbende meter fortove.

Ekstrabevillingen hænger godt sammen med, at Byrådet i forbindelse med budget 2011 bevilgede ekstra penge til asfaltsslidlag. Renoveringen af fortovene bliver prioriteret med behørigt hensyn til prioriteringen af slidlagsarbejderne, da det ofte viser sig nødvendigt at hæve fortove i forbindelse med slidlagsarbejder.

Indstilling

At 1) der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renovering af det østlige hjørne
af Hasle Torv

At 2) der gives anlægsbevilling på 4,467 mio. kr. til renovering af fortove i 2012.
Indstilling og eventuelle bilagBorgmesterens Afdeling, den 28. marts 2012:
Ingen bemærkninger

Magistraten, den 2. april 2012:
Tiltrådt

Rådmand Dorthe Laustsen, rådmand Marc Perera Christensen og rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i behandlingen af denne sag.

Aarhus Byråd, den 11. april 2012:
Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. april 2012
Hele dagsordenen 

Restore Default Settings

Login Form