Tirsdag, oktober 26, 2021
   
Text Size
Log på

Hasle Fællesråds indsigelse mod placering af en fritids- og ungdomsklub ved Rytoften


Emne.: Hasle Fællesråds indsigelse mod placering af en fritids- og ungdomsklub ved Rytoften,

Hasle Fællesråd har sendt en indsigelse mod valget af placeringen af den i planen omtalte fritids- og ungdomsklub ved Rytoften 16 i Hasle.

Borgere i Hasle og Hasle Fællesråd har tidligere protesteret imod placeringen det pågældende sted, og vi finder det besynderligt, at man ikke vælger at placere fritids- og ungdomsklubben i forbindelse med Ellekjærskolen og den planlagte Børneby Ellekjær.

Vi håber ikke at økonomiske interesser for Boligforeningen Præstehaven, vejer højere end hensynet til børnene og beboerne i Hasle.

 

Placering af klubben imellem en nyopført bygning, der indeholder ungdomsboliger, og en legeplads virker meget uhensigtsmæssig. Følgende gener kan nævnes:

 • Arealet hvor klubben skal placeres vil reducere legepladsens areal ved Ryvej-Rytoften. Bispehave området er i forvejen alt for tæt bebygget (mere end 90%), med alt for få grønne åndehuller.
 • Ungdomsboligerne blev opført med den begrundelse, at de unge ressourcestærke personer ville have en gavnlig indflydelse på ungdommen i bispehaven. Der er sket det stik modsatte, et 2 meter højt pigtrådshegn om begge ungdomsboligernes arealer, taler deres eget sprog.. , og vi har ikke brug for flere pigtrådsindhegninger i Hasle.
 • Vi har ikke brug for flere støjgener i form af knallerttrafik på veje og i parker, det er der rigeligt af allerede.
 • Vi er allerede nu i Klokkerparken plaget af nogle få grupper unge med en til tider truende og voldsom adfærd.
 • Vi er meget bekymrede for, om den fejlagtige placering af klubben ved Rytoften vil skabe et "miljø", hvor dette problem øges markant.
 • Vi har ikke brug for flere støjgener. At klubbens placering ved Rytoften vil fremme integrationen, virker som et fuldstændigt tomt postulat. Skolesøgende børn søger vel fritidsaktiviteter, i forbindelse med den skole de går på.

 

Fællesrådet foreslår at klubben placeres ved Ellekjærskolen af flere grunde:

 • Børnene kan gå direkte fra skolen til fritidsklubben
 • Klubben får let adgang til Ellekjærskolens eksisterende værksteder.
 • Klubben får let adgang til Ellekjærskolens eksisterende lege og sportspladser.
 • Støjgener for naboer undgås, da der ikke er nærved liggende boliger.

 

De her nævnte grunde tager hensyn til de studerende i ungdomsboligerne og til naboer i Hasle Vest villakvarteret. Desuden tager den hensyn til børnene, da man kan gå direkte fra skole til klubben, vel at mærke en klub der kan bruge skolens gode faciliteter og et stort idrætsanlæg lige udenfor døren.

 


Klub Rytoften


Notat til Stiftstidende

 

 

Ref.:               Sag 16 behandlet på Århus Byråds møde onsdag 10. februar 2010

                      Anlægsbevilling på 22,6 mio. kr. til Børneby Ellekjær

 

 

Emne.:            Hasle Fællesråds indsigelse mod placering af en fritids- og ungdomsklub ved Rytoften,

 

 

Hasle Fællesråd har sendt en indsigelse mod valget af placeringen af den i planen omtalte fritids- og ungdomsklub ved Rytoften 16 i Hasle.

Borgere i Hasle og Hasle Fællesråd har tidligere protesteret imod placeringen det pågældende sted, og vi finder det besynderligt, at man ikke vælger at placere fritids- og ungdomsklubben i forbindelse med Ellekjærskolen og den planlagte Børneby Ellekjær.

Vi håber ikke at økonomiske interesser for Boligforeningen Præstehaven, vejer højere end hensynet til børnene og beboerne i Hasle.

 

Placering af klubben imellem en nyopført bygning, der indeholder ungdomsboliger, og en legeplads virker meget uhensigtsmæssig. Følgende gener kan nævnes:

 • Arealet hvor klubben skal placeres vil reducere legepladsens areal ved Ryvej-Rytoften. Bispehave området er i forvejen alt for tæt bebygget (mere end 90%), med alt for få grønne åndehuller.
 • Ungdomsboligerne blev opført med den begrundelse, at de unge ressourcestærke personer ville have en gavnlig indflydelse på ungdommen i bispehaven. Der er sket det stik modsatte, et 2 meter højt pigtrådshegn om begge ungdomsboligernes arealer, taler deres eget sprog.. , og vi har ikke brug for flere pigtrådsindhegninger i Hasle.
 • Vi har ikke brug for flere støjgener i form af knallerttrafik på veje og i parker, det er der rigeligt af allerede.
 • Vi er allerede nu i Klokkerparken plaget af nogle få grupper unge med en til tider truende og voldsom adfærd.
 • Vi er meget bekymrede for, om den fejlagtige placering af klubben ved Rytoften vil skabe et "miljø", hvor dette problem øges markant.
 • Vi har ikke brug for flere støjgener. At klubbens placering ved Rytoften vil fremme integrationen, virker som et fuldstændigt tomt postulat. Skolesøgende børn søger vel fritidsaktiviteter, i forbindelse med den skole de går på.

 

Fællesrådet foreslår at klubben placeres ved Ellekjærskolen af flere grunde:

 • Børnene kan gå direkte fra skolen til fritidsklubben
 • Klubben får let adgang til Ellekjærskolens eksisterende værksteder.
 • Klubben får let adgang til Ellekjærskolens eksisterende lege og sportspladser.
 • Støjgener for naboer undgås, da der ikke er nærved liggende boliger.

 

De her nævnte grunde tager hensyn til de studerende i ungdomsboligerne og til naboer i Hasle Vest villakvarteret. Desuden tager den hensyn til børnene, da man kan gå direkte fra skole til klubben, vel at mærke en klub der kan bruge skolens gode faciliteter og et stort idrætsanlæg lige udenfor døren.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Ole Hejgaard Sørensen                                                            Klaus Bendixen             

Formand                                                                                 Næstformand

                                                                                              Formand Byplanudvalget


 

 

Restore Default Settings

Login Form