Byplan udvalg

Udvalg for byplanlægning mm. varetager Hasle Fællesråds opgaver i forbindelse med byudvikling, herunder lokalplaner.