Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Nyheder

Mød din rådmand i dit lokalområde 14. juni

Invitation:

Rådmand for Kultur og Borgerservice, Marc Perera Christensen besøger i disse måneder lokalområderne i Aarhus. Han besøger Hasle Torsdag den 14. juni kl. 16.30–18.00 på Hasle Bibliotek, Kappelvænget 2B.

Formålet med arrangementet er en åben debat om, hvordan de kommunale tilbud på kulturområdet, på sports- og fritidsområdet samt borgerservice og biblioteker fungerer. Og hvilke muligheder I ser for den fremtidige udvikling i Hasle-området. Alle borgere er velkomne.

Der er desuden lavet en plakat, som kan hentes her:

http://www.aarhus.dk/moeddinraadmand

 

Vejledning og tips til Affaldsindsamling 2012

Udklip_affald1

Udklip_affald2
 

Ungdomsboliger ved Bispehavevej i Hasle

Fællesrådets brev til Planlægning og Byggeri:

ungdomsboliger ved bispehavevej i hasle

____________________________________________________________________________________________________

Bilag 1:

Udarbejdelse af lokalplan for matr. nr.16bc, Hasle By, Hasle 1

Udarbejdelse af lokalplan for matr. nr.16bc, Hasle By, Hasle 2


__________________________________________________________________________________________________________

Illustrationsplan (bilag2):

___________________________________________________________________________________________________________


Bilag 3 - Diverse bilagsmateriale til forundersøgelse (4Mb)

Bilag 4 - SMV screeningsskema udfyldt af Byplan (171Kb)

 

 

Referat af møde vedrørende anlægsprogrammet for 2012

Referat af møde mellem fællesrådene og Aarhus Kommune / Trafik og veje / Teknik og miljø vedrørende anlægsprogrammet for 2012

Klik her for at læse referatet  (PDF-format - kræver adobe reader)

 

AffaldVarme Aarhus søger en grundejerforening, der vil spare på energien

AffaldVarme Aarhus søger en grundejerforening, der vil spare på energien.

Se annoncen ved at klikke her (PDF-format - kræver adobe reader)

  

2 millioner til Hasle Torv

2 millioner kroner bevilget til den fortsatte renovering af Hasle Torv

I forbindelse med budgetforhandlingerne i Kommunen, oplyser Rådmand Laura Hay at der er reserveret 2 MKr, til at fortsættelse af den renovering/forskønnelse af Hasle Torv, som blev påbegyndt i 2002.

Fællesrådet er meget taknemlig for den support som vore Byrådspolitikere har ydet i denne sag, sagen er fulgt tæt af Kate Runge og Ango Winther, men også Hanne Vinter har været blandt de positive støtter.


 

 

Lokalplan 910 omfattende "Tankanlæg og dagligvarerbutik, Viborgvej 165 i Hasle"

Lokalplan 910 omfattende "Tankanlæg og dagligvarerbutik, Viborgvej 165 i Hasle"

Lokalplan 910 omfattende "Tankanlæg og dagligvarerbutik, Viborgvej 165 i Hasle", er nu sendt i offentlig høring. Seneste tidspunkt for indsigelse er 23. november. Fællesrådets umiddelbare betænkning har været frygten for en voldsom skiltning i området umiddelbart overfor Hasle Kirke.Der er imidlertid taget hensyn til dette i lokalplanen, ved specifikt at sætte en øvre grænse for den tilladte størrelse af tankanlægets skiltnings .

Fællesrådet har bemærket at udkørsel fra LIDL´s område på Viborgvej, ofte forårsager ulovlige og farlige venstresving. Det må frygtes at antallet af biler der praktiserer denne form for farlige tilkørsler til Viborgvej, vil tiltage efter etablering af tankanlæget.

Borgere der måtte have indsigelse mod det foreslåede tankanlæg, kan klage direkte til Aarhus Kommunes afdeling for Planlægning og Byggeri, eller rette henvendelse til Hasle Fællesråd.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Borgermøde på tirsdag d. 24 maj - Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 forlægning af Herredsvej

Borgermøde på tirsdag d. 24 maj - Forslag til kommuneplantillæg nr. 19, forlægning af Herredsvej

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19, forlægning af Herredsvej mod vest med tilhørende VVM-redegørelse samt forslag til lokalplan 888, forlægning af Herredsvej mod vest er offentliggjort i dag. I den forbindelse afholdes der et orienterende borgermøde på tirsdag d. 24 maj - se indbydelse her

Du kan læse mere inde på Aarhus Kommunes hjemmeside på nedenstående link:
http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Kommuneplanlaegning/Forslag-til-Tillaeg-nr--19-til-Kommuneplan-2009.aspx

 

 

 

Cykeltur med tema i Hasle Bakker tirsdag den 31. maj kl 10

Deltag i cykeltur med tema i Hasle Bakker tirsdag den 31. maj kl 10, starter går fra i toppen af Klokkerparken. Alle er velkomne

Med venlig hilsen
Hasle Fællesråd

 

 

Vandretur med naturvejleder i Hasle Bakker tirsdag den 24. maj kl 10

Der arrangeres en Vandretur med naturvejleder i Hasle Bakker tirsdag den 24. maj kl 10.

Turen starter i toppen af Klokkerparken. Alle er velkomne

Med venlig hilsen
Hasle Fællesråd

 

Aarhus Kommune arbejder på at kortlægge alle stier

Aarhus Kommune arbejder på at kortlægge alle stier og beder om at indberette stier som ikke måtte være på kortet, elller som fejlagtigt er vist.

I skal være opmærksomme på at I ikke kan redigere direkte i kortet, men I kan i stedet printe kort, tilføje rettelser/ændringer/gode ideer/ris eller ros i hånden og sende oplysningerne til os Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. . I må også gerne sende Jeres meninger om materialet.

Følg først dette link: http://gis.aarhus.dk/MGEWebSites/Informatik/Tester3.5/kort.htm

Når kortet åbnes er der automatisk et detaljekort der aktiveres. Skift til luftfoto under baggrundskort.

Klik på "Stier" i venstre side af billedet. Kategorien stier indeholder alle registrerede stier fra cykelstier til små grusstier, kirkestier, skolestier etc. Kategorien lokale veje er veje med lav trafik. Vær opmærksom på, at du skal zoome ind i kortet, hvis stierne ikke vises med det samme.

I kan zoome i kortet og panorere rundt i hele kommunen. Det kan køres på to måder, enten ved hjælp af ikonerne øverst til venstre i billedet eller ved hjælp af den såkaldte zoom- og panorerbjælke øverst til højre i billedet.

Når I skal printe kort vælg da ikonet med printersymbolet øverst og der fremkommer en dialogboks. Der kommer samtidig en grøn boks, der angiver printets størrelse (A4, A3 etc), printets målforhold m.m. alt efter hvilket udsnitstørrelse du vælger med styreknapperne henholdsvis nederst til højre (målforhold) og midt i (udsnittet). Prøv det

Det er ikke nødvendigt at udfylde tingene i skemaet.

God fornøjelse.

Med venlig hilsen
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Højhuse til erhverv ved Viborgvej, Runevej og Bredskiftevej - Borgermøde 1. marts på Tilst Skole

Forslag til lokalplan 885

 Højhuse til erhverv ved Viborgvej, Runevej og Bredskiftevej

Der har i 2008 været fremlagt en plan for området, bebyggelsen var denne gang benævnt ”Porten til Århus”. Bebyggelse som blev præsenteret i 2008, bestod af et pyramide formet hus på vest siden af Viborgvej og tre højhuse på den østlige side, hvor max højden blev angivet til 100 m. De to bebyggelser var arkitektonisk forbundet af et torvelignende flisebeklædt areal.

 

Den nuværende plan for bebyggelsen er totalt ændret, denne gang består bebyggelsen af 9 højhuse, 3 højhuse på den vestlige side, med en max. højde på 45 meter og 6 højhuse på den østlige side, med en max. højde på 75 meter.

Den nuværende plan har således taget hensyn til de lokale beboeres anke i 2008 om reduktion af max. Højde, den omfatter et grønt område mod Viborgvej og den integrerer en udvidelse af bredskiftevej med udvidelse af denne vejs tilslutning til Viborgvej.

Forslaget som er udførligt beskrevet, inkluderer en miljø rapport. Forslaget kan læses på Kommunens hjemmeside www.aarhuskommune.dk/lokalplaner, eller eksempelvis på Hasle Bibliotek.

Kommentarer til forslaget kan sendes til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. , senest 23. marts 2011.

Der er borgermøde 1. marts kl. 17-19 på Tilst Skole i Multirummet, Tåstrupvænget 8, 8381 Tilst.

 

lokalplan_885
 

Resultat af trafikmåling 2010

Klik her for resultat af trafikmåling okt-nov 2010 vedrørende Herredsvej forlægning

 

Hasle Torv projektet i fokus

Fællesrådet forsøger igen at bringe Hasle Torv projektet i fokus, denne gang med support af vores lokale byrådspolitiker Kate Runge

Mødenotat:

 Tid:                   28. oktober 2010

Sted:                Hasle Torv

Mødedeltagere:

Rådmand, Teknik og Miljø, Laura Hay

Byrådspolitiker, Kate Runge

Trafik og Veje, Anlæg, sagsbehandler Lone Hansen

Hasle fællesråd:

Ole Hejgaard Sørensen, formand for fællesrådet

Klaus Bendixen, næstformand, formand for trafik og byplanudvalg

Emne:            Forskønnelse/renovering af Hasle Torv

Mødet var arrangeret i et samarbejde imellem Kate Runge og fællesrådet. Kate Runge der et bosat i Hasle er, som fællesrådet, træt af at se på torvet, som siden 2006 har ligget hen som et ufærdigt projekt og i øjeblikket ligner et forsømt og uskønt vejkryds.

Mødet fandt sted på Hasle Torv i en uformel, afslappet og konstruktiv atmosfære.

Mødedeltagerne besigtigede torvets fire hjørner og diskuterede ønsker og ideer til den videre proces, samt hvilke tiltag fællesrådet prioriterer højest.

Blandt de emner der blev diskuteret for de enkelte hjørner var følgende:

Det hjørne af torvet der i 2006 blev renoveret.

 • Udskiftning af de granitsten der er beregnet til at sidde på med egentlige bænke, rådmandens kommentar, efter at have siddet på en af stenene - det lyder som en god ide.
 • Belysning, rådmandens kommentar – vi er i gang med at finde besparelser på belysning i byen, så det ligger lidt tungt med at skulle øge udgifterne til belysning for nuværende.
 • Opsætning af springvand, rådmandens kommentar – selv om fællesrådet finder fondsmidler til et sådant, skal man huske på, at Trafik og Veje får pålagt vedligeholdelsesomkostninger. Ideen er imidlertid spændende, og flere ideer blev drøftet.

Bankhjørnet (tidligere kaldt bagerhjørnet)

Fællesrådets første prioritet er at få dette hjørne renoveret, således at dette hjørne sammen med det ovenfor nævnte hjørne, udgør en samlet enhed. Følgende blev drøftet

 • Parkeringsmulighed for de tre erhvervsejendomme
 • Udnyttelse af niveauforskellen mellem Viborgvej og øverste part af arealet til, at benytte til konstruktion af en langsgående trappe, imellem en eventuel adgangsvej langs erhvervsejendommene og det egentlige torveareal.
 • Det vigtige i at videreføre den dobbelte ring af træer, som en samlende udsmykning af torvet.

Hjørnet ved Ryhavevej 1 (kaldet Mazda hjørnet)

Mødedeltagerne beså dette hjørne, hvor græsset på den yderste part ligner et vildnis. Det er beklageligt at beboerforeningen ikke lader deres gartner bruge de 5 minutter længere, som det tager at slå dette græsareal, når han er i gang med den øvrige part af hjørnets græsareal.

Mødedeltagerne er bekendt med, at der verserer en sag imellem Kommunen og beboerforeningen, så der blev ikke drøftet noget tiltag for renovering af dette hjørne.

Hjørnet ved Kærtoften

Det vil være ønskværdigt, om den dobbelte ring af træer fortsatte på dette hjørne, men alle er vist enige om, at kærtoftens gamle huse bør bevares.

Mødet sluttede med, at Laura Hay bad fællesrådet arbejde videre, med forslag til torvets udformning /udsmykning. Laura Hay vil selv arbejde videre med sagen, men kunne ikke love at stå klar med midlerne til renovering straks. I tankerne er selvfølgelig, at byen skal være kulturby i 2017, og i den forbindelse er det et ønske, at byen skal præsentere sig med smukke byrum. Rådmanden er tillige klar over, at det er vigtigt for bydelen Hasle, at kunne opleve Torvet som et smukt byrum, som modvægt til de alt for mange uskønne boligblokke i området.

 

Klaus Bendixen / Ole Hejgaard

Se også:

Hasle Fællesråd har sendt brev angående anlægsplan for 2011 til Teknik & Miljø ved Århus Kommune

  Brev af 18/10 2010 til teknik og Miljø ang. anlægsplan 2011

 


 

 

Problemer i Klokkerparken

Hasle Fællesråd har fået henvendelse fra borgere, der gør opmærksom på tiltagende problemer med unge utilpassede mennesker i området.

Problemerne omfatter bl.a. misbrug af Klokkerparken med hærværk, chikane, handel med stoffer og tillige indbrud i det omliggende Hasle Vest villakvarter.

Fællesrådet har i den forbindelse været i kontakt med både Århus Politi´s Forebyggelsessektion og Kommunens afdeling for Natur og Miljø.

Fællesrådet forventer at Natur og miljø foretager yderligere tiltag i parken, for at sikre, at Klokkerparken stadig fungerer som en tryg grøn oase for de der bruger parken, og til et mindre attraktivt område for de der misbruger parken. Vi forventer tillige at Politiet får mere fokus på problemerne i området.

Fællesrådet opfordrer borgerne til straks at rette henvendelse til Politiet, når ulovlige handlinger observeres.

Klik her for at se Hasle Fællesråd brev til Århus Politi

 

 

 

Hasle Fællesråds indsigelse mod placering af en fritids- og ungdomsklub ved Rytoften


Emne.: Hasle Fællesråds indsigelse mod placering af en fritids- og ungdomsklub ved Rytoften,

Hasle Fællesråd har sendt en indsigelse mod valget af placeringen af den i planen omtalte fritids- og ungdomsklub ved Rytoften 16 i Hasle.

Borgere i Hasle og Hasle Fællesråd har tidligere protesteret imod placeringen det pågældende sted, og vi finder det besynderligt, at man ikke vælger at placere fritids- og ungdomsklubben i forbindelse med Ellekjærskolen og den planlagte Børneby Ellekjær.

Vi håber ikke at økonomiske interesser for Boligforeningen Præstehaven, vejer højere end hensynet til børnene og beboerne i Hasle.

 

Placering af klubben imellem en nyopført bygning, der indeholder ungdomsboliger, og en legeplads virker meget uhensigtsmæssig. Følgende gener kan nævnes:

 • Arealet hvor klubben skal placeres vil reducere legepladsens areal ved Ryvej-Rytoften. Bispehave området er i forvejen alt for tæt bebygget (mere end 90%), med alt for få grønne åndehuller.
 • Ungdomsboligerne blev opført med den begrundelse, at de unge ressourcestærke personer ville have en gavnlig indflydelse på ungdommen i bispehaven. Der er sket det stik modsatte, et 2 meter højt pigtrådshegn om begge ungdomsboligernes arealer, taler deres eget sprog.. , og vi har ikke brug for flere pigtrådsindhegninger i Hasle.
 • Vi har ikke brug for flere støjgener i form af knallerttrafik på veje og i parker, det er der rigeligt af allerede.
 • Vi er allerede nu i Klokkerparken plaget af nogle få grupper unge med en til tider truende og voldsom adfærd.
 • Vi er meget bekymrede for, om den fejlagtige placering af klubben ved Rytoften vil skabe et "miljø", hvor dette problem øges markant.
 • Vi har ikke brug for flere støjgener. At klubbens placering ved Rytoften vil fremme integrationen, virker som et fuldstændigt tomt postulat. Skolesøgende børn søger vel fritidsaktiviteter, i forbindelse med den skole de går på.

 

Fællesrådet foreslår at klubben placeres ved Ellekjærskolen af flere grunde:

 • Børnene kan gå direkte fra skolen til fritidsklubben
 • Klubben får let adgang til Ellekjærskolens eksisterende værksteder.
 • Klubben får let adgang til Ellekjærskolens eksisterende lege og sportspladser.
 • Støjgener for naboer undgås, da der ikke er nærved liggende boliger.

 

De her nævnte grunde tager hensyn til de studerende i ungdomsboligerne og til naboer i Hasle Vest villakvarteret. Desuden tager den hensyn til børnene, da man kan gå direkte fra skole til klubben, vel at mærke en klub der kan bruge skolens gode faciliteter og et stort idrætsanlæg lige udenfor døren.

 


Klub Rytoften


Notat til Stiftstidende

 

 

Ref.:               Sag 16 behandlet på Århus Byråds møde onsdag 10. februar 2010

                      Anlægsbevilling på 22,6 mio. kr. til Børneby Ellekjær

 

 

Emne.:            Hasle Fællesråds indsigelse mod placering af en fritids- og ungdomsklub ved Rytoften,

 

 

Hasle Fællesråd har sendt en indsigelse mod valget af placeringen af den i planen omtalte fritids- og ungdomsklub ved Rytoften 16 i Hasle.

Borgere i Hasle og Hasle Fællesråd har tidligere protesteret imod placeringen det pågældende sted, og vi finder det besynderligt, at man ikke vælger at placere fritids- og ungdomsklubben i forbindelse med Ellekjærskolen og den planlagte Børneby Ellekjær.

Vi håber ikke at økonomiske interesser for Boligforeningen Præstehaven, vejer højere end hensynet til børnene og beboerne i Hasle.

 

Placering af klubben imellem en nyopført bygning, der indeholder ungdomsboliger, og en legeplads virker meget uhensigtsmæssig. Følgende gener kan nævnes:

 • Arealet hvor klubben skal placeres vil reducere legepladsens areal ved Ryvej-Rytoften. Bispehave området er i forvejen alt for tæt bebygget (mere end 90%), med alt for få grønne åndehuller.
 • Ungdomsboligerne blev opført med den begrundelse, at de unge ressourcestærke personer ville have en gavnlig indflydelse på ungdommen i bispehaven. Der er sket det stik modsatte, et 2 meter højt pigtrådshegn om begge ungdomsboligernes arealer, taler deres eget sprog.. , og vi har ikke brug for flere pigtrådsindhegninger i Hasle.
 • Vi har ikke brug for flere støjgener i form af knallerttrafik på veje og i parker, det er der rigeligt af allerede.
 • Vi er allerede nu i Klokkerparken plaget af nogle få grupper unge med en til tider truende og voldsom adfærd.
 • Vi er meget bekymrede for, om den fejlagtige placering af klubben ved Rytoften vil skabe et "miljø", hvor dette problem øges markant.
 • Vi har ikke brug for flere støjgener. At klubbens placering ved Rytoften vil fremme integrationen, virker som et fuldstændigt tomt postulat. Skolesøgende børn søger vel fritidsaktiviteter, i forbindelse med den skole de går på.

 

Fællesrådet foreslår at klubben placeres ved Ellekjærskolen af flere grunde:

 • Børnene kan gå direkte fra skolen til fritidsklubben
 • Klubben får let adgang til Ellekjærskolens eksisterende værksteder.
 • Klubben får let adgang til Ellekjærskolens eksisterende lege og sportspladser.
 • Støjgener for naboer undgås, da der ikke er nærved liggende boliger.

 

De her nævnte grunde tager hensyn til de studerende i ungdomsboligerne og til naboer i Hasle Vest villakvarteret. Desuden tager den hensyn til børnene, da man kan gå direkte fra skole til klubben, vel at mærke en klub der kan bruge skolens gode faciliteter og et stort idrætsanlæg lige udenfor døren.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Ole Hejgaard Sørensen                                                            Klaus Bendixen             

Formand                                                                                 Næstformand

                                                                                              Formand Byplanudvalget


 

 

 

Skøjebanen på Klokkervej genåbnet

Find skøjterne frem og nyd en rask tur på skøjtebanen på Klokkervej.På opfordring fra Hasle og Åbyhøj fællesråd, er skøjtebanen på Klokkervej, vækket til live efter flere års tornerosesøvn.

Kommunens afdeling for Vand og Spildevand og afdelingen for Natur og Miljø har gjort en prisværdig indsats, for
at rydde banen for buskads og sumpplanter og rette bunden på banen ud. Sneen er fejet og lyset på banen aktiveret i
de mørke eftermiddagstimer. Der er kun få centimeter vand i bassinet, så færdsel på isen er fuldstændig sikker.

Med venlig hilsen Hasle Fællesråd

Se ældre nyheder her (åbnes i nyt vindue).

 

Side 5 ud af 5


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 100

Newsflash

 • Skøjtebanen på Klokkervej - en succeshistorie - læs mere her

   
 • Hasle Fællesråd har fået ny hjemmeside!

   
 • Hasle Fællesråd bestyrelse arbejder frivilligt og ulønnet!

   
 • Du kan altid komme i kontakt med Hasle Fællesråd bestyrelse - klik her for kontakt

   
Restore Default Settings

Login Form