Indkaldelse til generalforsamling 2019

Indkaldelse til

Generalforsamling

Tid og sted: tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19 00

I sognehuset, Hasle Kirke.

 

I henhold til fællesrådets vedtægter § 6 indkaldes til generalforsamling i Hasle Fællesråd.

 

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab og budget.
  4. Kontingentfastsættelse for 2019/20
  5. Indkomne forslag.

6.    Valg til bestyrelsen, herunder:

a) valg af bestyrelsesmedlemmer.

b) valg af op til 3 suppleanter.

7.                        a) valg af 2 revisorer.

b) valg af 2 revisorsuppleanter.

8.   Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen vil fællesrådet være vært ved et let traktement.

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag den 12. marts 2019.

Forslag kan sendes som mail til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. eller til: Klaus Bendixen, Herredsvej 10, 8210 Aarhus V.

 

Kontingent for 2018:                 250 kr. for medlemsgrupper, f.eks. foreninger, organisationer, skoler mv.

150 kr. for individuelle medlemmer, f.eks. husstande og enkeltpersoner.

 

Kontingent betales ved bank overførsel:

Reg. Nr. 9570 konto nr. 16 00 55 68, husk navn og adresse. CVR-nummer 29264007

 

Sidste rettidige betalingsdato er mandag den 18 marts 2019.

Kun medlemmer, som har betalt kontingent, har stemmeret på mødet.

Revideret regnskab fremlægges på mødet.

Efter mødet vil bestyrelsen være vært for et mindre traktement for medlemmer af Hasle Fællesråd.

 

Bilag: Beretning, regnskab og budget.

 

Med venlig hilsen

Hasle Fællesråd

 

Bestyrelsen