Vejlukning Hasle - brev til Bünyamin Simsek

Fra: Klaus Bendixen
Sendt: Monday, December 10, 2018 11:24:00 AM
Til: MTM-RadmandTeknikogMiljo
Emne: Vejlukning Hasle

 Hej Bünyamin Simsek                                                                         Hasle den 10. december 2018

 

Vi venter spændt på en afklaring af lukningen ved Høgevej, Hasle.

Vi har i et år haft en forsøgslukning, der sluttede i juni 2018. Efter forsøgslukningen

har der været en høring i området, om man ønskede lukningen gjort permanent,

vi kender endnu ikke resultatet af høringen.

For Hasle Fællesråd er det vigtigt, at det er borgerne i området Herredsvej – Staghøjvej –

Haslevangsvej, der vejer tungest i høringen, da det er dette område, der primært bliver ramt

af gennemkørende trafik. Vi ser gerne, at området får en løsning som ”pipkvarteret”, hvor

det kun er lokal trafik, der kører ind og ud af området.

Vi har tidligere indleveret ønsker om en yderligere løsning på Herredsvej, syd (mellem Ringvejen

Og Viborgvej), dette stykke er ved at” sande til” grundet den stærkt øgede gennemkørende trafik fra Skejby.

Vores mål er, at trafik primært skal holdes på de store veje og ikke føres gennem en snæver vej

som Herredsvej med mange cyklister, skolebørn, fritidsfaciliteter og skole.

Vi håber på din forståelse.

 

Med venlig hilsen

 

Klaus Bendixen, formand haslefælleråd.