Fællesaften i Bispehaven - Onsdag d. 13. juni Kl. 20.00

Fællesaften i Bispehaven

Hasles Resursegruppe inviterer til en aften, hvor vi deler viden og inspiration

 

Kom med til en hyggelig aften hvor Resursegruppen lægger op til en uformel snak med udgangspunkt i tre temaer:

Kortlægning af Bispehavens historie (fortæller-bordet)

Civilsamfundet (debat-bordet)

Aktiviteter (brainstorm-bordet)

 

Formålet er at bringe interessenter sammen, for at udveksle viden, og skabe grobund for at sætte et stærkere aftryk på vores område. Vi har derfor brug for inspiration og vidensdeling på tværs af beboere, frivillige og professionelle, der bl.a. kan være med til at retningssætte Resursegruppens fremadrettede arbejde.

 

Alle beboere og interesserede er velkomne.

Vi slutter aftenen af med gratis fællesspisning, hvor Bispehavens Køkken kommer og laver lækker mad!

 

Onsdag d. 13. juni Kl. 20.00

Fællesspisning ca. kl. 22.00 (22.12 for jer der faster)

Vi pynter op til dialog på pladsen foran Fællesskabernes Hus (Bispehavevej 29)