Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Indkaldelse til

Generalforsamling

 

Tid og sted: onsdag den 21. marts 2018 kl. 19 00

I sognehuset, Hasle Kirke.

 

I henhold til fællesrådets vedtægter § 6 indkaldes til generalforsamling i Hasle Fællesråd.

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab og budget.

4. Kontingentfastsættelse for 2018/19

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen, herunder:

a) valg af bestyrelsesmedlemmer.

b) valg af op til 3 suppleanter.

7. a) valg af 2 revisorer.

b) valg af 2 revisorsuppleanter.

8. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen vil fællesrådet være vært ved et let traktement.

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest mandag den 5. marts 2018. Forslag kan sendes som mail til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. eller til: Klaus Bendixen, Herredsvej 10, 8210 Aarhus V.

 

Kontingent for 2018: 250 kr. for medlemsgrupper, f.eks. foreninger, organisationer, skoler mv.

150 kr. for individuelle medlemmer, f.eks. husstande og enkeltpersoner.

 

Kontingent betales ved bank overførsel:

Reg. Nr. 9570 konto nr. 16 00 55 68, husk navn og adresse. CVR-nummer 29264007

 

Sidste rettidige betalingsdato er mandag den 12. marts 2017.

 

Kun medlemmer, som har betalt kontingent, har stemmeret på mødet.

Revideret regnskab fremlægges på mødet.

Efter mødet vil bestyrelsen være vært for et mindre traktement for medlemmer af Hasle Fællesråd.

 

Bilag: Beretning, regnskab og budget.

Med venlig hilsen

Hasle Fællesråd

 

Bestyrelsen