Hasle set fra medborgerskabsprojekt

Hasle set fra medborgerskabsprojekt

Projekt involverer på nye måder. Og inddrager mange forskellige beboeres syn på Hasle. Medborgerskab inspirerer til at vende om på rollefordelingen på borgermøde

Af Ole Nørgaard Madsen

Hasle præges af bevidsthed om forskellige bydele, boformer og en mangfoldig beboersammensætning.

Det fremgår af medborgerskabsprojekt i Hasle i tilknytning til udstillingen ’gentænkt HASLE’ i maj i Sognehuset.

Hasle set med lokale øjne

Hasle Skole fremhæves som et værdifuldt omdrejningspunkt. Og det ses som en kvalitet for Hasle at være tæt på Midtbyen, men at være uden dens larm og gener. Udsigt omtales som et gode ved HasleaslH.

Trafikale problemer synes at være det mest generende ved at bo i Hasle. Og når der udtrykkes ønske om mere liv på Hasle Torv handler det om flere mennesker og færre biler. En oplevelse af utryghed i forhold til Bispehaven deles ifølge projektet ikke af beboere i Bispehaven.

Når der fokuseres på fremtidsdrømme om Hasle efterlyses mere bæredygtighed og medborgerskab. Der udtrykkes ønske om indkøbscenter og kulturmødesteder. Det sammen gælder med hensyn til aktivitet på Hasle Torv. Et konkret ønske om træbænke på Torvet er dog nu opfyldt.

Næppe overraskende er meningerne delte om den byfortætning, som Kommunen har udtrykt ønske om i forhold til Hasle.

Samarbejde om medborgerskab

Medborgerskabsprojektet bygger på nye måder at involvere borgere på i forhold til kommuneplanlægning og andre kommunale beslutninger med konsekvenser for kommunens lokalområder og deres udvikling.

Bag projektet står Borgmesterens Afdeling (Medborgerskab), Borgerservice,  Alexandra Instituttet og Hasle Fællesråd. Urban Goods har gennemført og koordineret aktiviteter, samt foretaget opsamling af synspunkter.

Projektet indebar involvering på nye måder. På Hasle Torv var i udstillingsperioden i Sognehuset opstillet telefonboks med adgang til at indtale, hvad der er bedst ved Hasle. Og drømme om fremtidens Hasle. Udstillingssalen var genstand for dialogmøde med fællesspisning med deltagelse af også børn. Unge blev inddraget ved workshops i Bispehaven og på Hasle Skole. Der var workshop for beboere på Hasle Lokalcenter. Fotodokumentation indgik i projektet.

Medborgerskab inspirerer til ny dagsorden for borgermøde

Opmuntret af medborgerskabsprojektet vender Hasle Fællesråd om på den typiske rollefordeling på borgermøde den 23. august.

Fællesrådet inviterer politikere til borgermødet, men ikke til at holde oplæg om det kommuneplanforslag, der indtil den 4. september er i offentlighedsfase. I stedet inviterer Fællesrådet lokale repræsentanter for grupperinger til at holde oplæg om Hasle-emner.

Politikere fra partier, som opstiller til byrådsvalget i november, inviteres til at være med på en lytter. Med mulighed for at deltage i den debat, som rejses af panelet. Og for at samtale med mødets Hasleborgere.