Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Borgermøde om Hasle den 23. august

Borgermøde om Hasle den 23. august

Hasle Fællesråd har gentænkt rollefordelingen på et borgermøde. Til oplæg om Hasle fra lokale borgere, - og politikere med på en lytter og som debatdeltagere. Borgermødet holdes, mens forslag til Kommune 2017 endnu kan kommenteres. Men borgermødets emner er ikke begrænset til kommuneplanforslaget

Af Ole Nørgaard Madsen

Ifølge Aarhus Kommunes medborgerskabspolitik skal borgere og byråd ikke kun være sammen om nye løsninger. Vi skal også ”--- bløde de traditionelle roller op og gentænke måden, vi møder hinanden.”

Det vil Hasle Fællesråd forsøge at leve op til med tilrettelæggelse af borgermøde onsdag den 23. august kl. 19 i Hasle Sognehus.

Borgermødet holdes, mens forslag til Kommuneplan 2017 endnu kan kommenteres.  Offentlighedsfasen varer indtil den 4. september. Desuden har borgermødet sigte på Fællesrådets  endelige lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle som del af Kommuneplan 2017.

Gentænkt rollefordeling

Rollefordelingen ved et sådant borgermøde vil normalt være, at en eller flere fra Kommunen lægger for med oplæg eller panelbidrag om kommuneplanforslaget. Derefter åbnes for spørgsmål og indlæg fra borgere i salen.

Hasle Fællesråd vender om på rollefordelingen.

Borgermødet den 23. august starter med oplæg om emner fra Hasle. Præsenteret af lokale repræsentanter for grupperinger i bydelen. De politiske partier, der stiller op til byrådsvalget i november, er inviteret til at være med på en lytter og til at stille spørgsmål og kommentere fra salen.

Det betyder, at Hasle og ikke kommuneplanen afgrænser mødets indhold. Borgermødets emner kan gå ud over kommuneplanen og kan involvere andre kommunale beslutninger af betydning for Hasle.

Emner ud over Kommuneplan 2017

En kommuneplan indeholder ikke bindende beslutninger. Kommuneplan 2017 vil bestå af mål, retningslinjer og rammer, der alene er bindende for Byrådet selv. Der skal lokalplan eller anden kommunal beslutning til for at gøre indhold i kommuneplanen bindende for andre. Og for konkret at virkeliggøre indhold i kommuneplanen.

Hasle Fællesråd har i artiklen ’Hasles Identitet og fremtid’ på Hasle Fællesråds hjemmeside og Facebookside den 26/6 opfordret grupperinger i Hasle til at byde ind med emner til borgermødet, samt kontaktet grupperinger, der har markeret sig med synspunkter i forhold til Hasle.

På den baggrund kan forventes bragt emner på bane som motortrafik på lokalt vejnet og andre trafikproblemer, letbane og hermed forbundet byfortætning, kollektiv trafikbetjening af det nordvestlige Hasle, Hasle Torv og centerdannelse i Hasle, lokalplan for Haslehusgrunden, behov for +55-boliger i Hasle, tryghed, anlæg i tilknytning til Bispehavens tryghedsrenovering.

Tilmeldte politikere

Ved denne artikels deadline er følgende politikere tilmeldt som deltagere i borgermødet: Fra Dansk Folkeparti Daniel Russell Pedersson, fra SF Fadi Kassem og fra Socialdemokraterne Hüseyin Arac. Alternativet har meldt afbud på grund af internt møde. Vi afventer svar fra de øvrige partier.


Newsflash

 • Skøjtebanen på Klokkervej - en succeshistorie - læs mere her

   
 • Hasle Fællesråd har fået ny hjemmeside!

   
 • Hasle Fællesråd bestyrelse arbejder frivilligt og ulønnet!

   
 • Du kan altid komme i kontakt med Hasle Fællesråd bestyrelse - klik her for kontakt

   
Restore Default Settings

Login Form