Hasle på banen

Hasle på banen

Efterårets arbejde i Hasle Fællesråd starter med forslag til Kommuneplan2017. På arbejdsplanen står desuden deltagelse i Aarhus som frivillighovedstad i 2018. Et nyt tryghedsnetværk er under udvikling. Og Bispehavens tryghedsrenovering går i gang

Af Ole Nørgaard Madsen

Forslag til ny kommuneplan for Aarhus var et tema på Hasle Fællesråds udstilling ’gentænk HASLE’ i Sognehuset den 3-7. maj.  Også i det kommende efterår indgår kommuneplanforslaget i Hasle Fællesråds arbejde.

Borgermøde om Kommuneplan 2017

Fællesrådet afholder borgermøde i Sognehuset den 23. august om Hasle i forhold til kommuneplan og andre kommunale beslutninger. Indtil den 4. september er der mulighed for at indsende bemærkninger til kommuneplanforslaget under forslagets offentlighedsfase. Og valgkampen forud for efterårets kommunalvalg er også anledning til at debattere kommuneplan, selv om det siddende Byråd forudsættes at vedtage Kommuneplan 2017 i december.

Kommunen afholder informationsmøde om kommuneplanforslaget den 14. august kl. 19.30 i Værkmestergade 9. Se mere om kommuneplanforslaget på www.aarhuskommuneplan2017.dk.

Hasle Fællesråd er et af de 18 fællesråd, der har bidraget til kommuneplanlægningen med en foreløbig lokalsamfundsbeskrivelse.  Den er med i det udsendte kommuneplanforslags offentlighedsfase. Den foreløbige lokalsamfundsbeskrivelse skal erstattes af en endelig lokalsamfundsbeskrivelse i Kommuneplan 2017. Hvad der skal til for at gøre den foreløbige lokalsamfundsbeskrivelse endelig og i overensstemmelse med vores ønsker i Hasle, er til debat på borgermødet den 23. august.

Mere om indhold og tilrettelæggelse på borgermødet den 23. august i artikel den 14. august.

Frivillighovedstad, tryghedsrenovering og tryghedsnetværk

Efteråret vil i Hasle Fællesråd desuden bliver præget af, at Aarhus i 2018 er frivillighovedstad. Fællesrådet følger med i det arbejde, der er sat i gang for at give indhold i endnu en udnævnelse til hovedstad.

Projektering af Bispehavens tryghedsrenovering starter. Projektet og dets resultater har et omfang og et indhold af betydning for Hasle som bydel. Kommunen har udsendt forespørgsel om behov for lokalplan for opførelse af nyt fælleshus på hjørnet af Rymarken og Ryhavevej. Det planlagte nye fælleshus og dets placering blev vist på udstillingen i Sognehuset i maj. Det gav anledning til spørgsmål, men efter Hasle Fællesråds vurdering ikke til egentlige bemærkninger til Kommunens forespørgsel. Der er frist til bemærkninger indtil den 15. august.

Hasle Fællesråd er indgået i netværk skabt i samarbejde mellem Kommune og Politi om tryghed. Erik Vigsø er Hasle Fællesråds repræsentant i dette samarbejde.

I foråret startede en debat om Fællesrådenes opgaver og organisering. Det følges op i efteråret af samarbejde mellem Kommune og fællesråd om at præcisere de lokale fællesråds rolle i lokalsamfund og kommune.