Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Hasle på banen til Frivillighovedstad 2018

Hasle på banen til Frivillighovedstad 2018

Aarhus skal være Europæisk Frivillighovedstad 2018. Hasle Fællesråd bidrager med ideer til arrangementer på møder straks efter sommerferien

Af Ole Nørgaard Madsen

I august og september holdes møder om ideer til program for Aarhus som europæisk frivillighovedstad i 2018. Møderne arrangeres af kommunalt udvalg og sekretariat for Frivillighedshovedstad 2018.

Hasle Fællesråd er klar med forslag til arrangementer i Hasle om frivillighed for fællesskab, tryghed og bæredygtighed.

Medborgerskab

Udvælgelsen af Aarhus som Frivillighedshovedstad er sket med henvisning til bl.a. en vedtaget medborgerskabspolitik.

I Aarhus er medborgerskabspolitik ikke alene et kommunalt anliggende, men også et borgeransvar. Og medborgerskab handler både om lokalt fællesskab, samskabelse af byudvikling og udvikling af bæredygtige livsformer.

Hasle Fællesråd vil på idemøder efter sommerferien fremlægge forslag til arrangementer i 2018 med fokus på borgeransvar gennem frivillig indsats for fællesskab, tryghed og bæredygtighed.

Ideer til arrangementer i Hasle 2018

Affaldssortering og genbrug afhænger af samskabelse mellem kommune og borgere. Kommunen skaber den overordnede infrastruktur, men også borgeransvar er en forudsætning for gode resultater for sortering af affald og håndtering af værdier i affald.

Skal ideerne bag det kommunale initiativ ’Smag på Aarhus’ finde fodfæste i Hasle, kræver det lokale frivillige til at sætte gang i brug af naturens råvarer og fælleshaver.

Skal resurseforbrug begrænses gennem deleordninger, er borgeransvaret afgørende.  Det kræver ikke alene ændringer i forbrugsmønstre, men også en vis organisering. Det kan der dog hentes hjælp til. F.eks. præsenteredes i forbindelse med udstillingen ’gentænk HASLE’ i Sognehuset i starten af maj en delebilsordning på basis af el, hvor delebilsfællesskabet TADAA samarbejder med lokal boligorganisation om etablering og drift.

Naboovervågning mod indbrud er allerede udbredt i Hasle. Men der er behov for at se forskellige initiativer for tryghed i sammenhæng.

Samarbejde om arrangementer

Disse og andre initiativer for frivillighed og borgeransvar vil Hasle Fællesråd i frivilligår 2018 søge belyst i samarbejde med andre lokale kræfter. Vil en grundejerforening eller en afdelingsbestyrelse samarbejde om arrangement, hvor f.eks. Kommunens Affald/Varme præsenterer et konkret forslag grundlæggende sortering og genbrug af affald for beboere. Med invitation til andre i Hasle om at lytte med. Eller et arrangement, hvor en mulig el-delebilsordning for et ejerboligkvarter eller en almen boligafdeling fremlægges for beboere og andre interesserede.

Mere fra Hasle Fællesråd om ideer til Frivillighovedstad 2018 efter sommerferien. Se mere om frivilligåret på www.frivillighovedstad.dk.

 

Newsflash

 • Skøjtebanen på Klokkervej - en succeshistorie - læs mere her

   
 • Hasle Fællesråd har fået ny hjemmeside!

   
 • Hasle Fællesråd bestyrelse arbejder frivilligt og ulønnet!

   
 • Du kan altid komme i kontakt med Hasle Fællesråd bestyrelse - klik her for kontakt

   
Restore Default Settings

Login Form