Politi, Kommune og Fællesråd i nyt partnerskab

Politi, Kommune og Fællesråd i nyt partnerskab

Ny aftale om dialog og netværk for tryghed i lokalområder. Vendt mod indbrud, anden kriminalitet og andre grunde til utryghed, hvor man bor, arbejder og færdes

Af Ole Nørgaard Madsen

Hasle Fællesråd har tilsluttet sig partnerskabsaftale om tryghed. Det betyder status som tryghedspartner i forhold til Østjyllands Politi og Aarhus Kommune.

Samspil om tryghed

Partnerskabet bygger på dialog. Politi og Kommune informerer for at skabe og bevare tryghed. Omvendt kan Hasle Fællesråd som tryghedspartner kontakte Politiet med spørgsmål og informationer af betydning for at skabe og bevare tryghed i lokalsamfundet.

Politi, Kommune og partnere indgår desuden i et tryghedsnetværk med mødeaktiviteter om emner af betydning for oplevelse af tryghed i lokalområderne.

Partnerskabsaftalen bygger på informationsmøde den 28. marts med deltagelse af Østjyllands Politi, Aarhus Kommune og repræsentanter fra fællesrådene i Aarhus. Se artikel herom fra den 10. april 2017.

Informationer til lokale tryghedspartnere vil i nogen grad være knyttet til inddeling af Aarhus Kommune i seks distrikter. Hvert af disse distrikter udgør en enhed for statistiske oplysninger om kriminalitet og andre faktorer af betydning for tryghed. Hasle indgår i distrikt, som ud over Hasle består af Tilst, Brabrand, Harlev og Sabro.

Partnerskabsaftalen blev fremlagt på møde den 30. maj, hvor Hasle Fællesråd var repræsenteret ved Erik Vigsø, som er Fællesrådets tovholder for tryghedsnetværk og partnerskabsaftale.

”Det er spændende at se, hvad der kan komme ud af netværk og aftale,” lyder det fra Erik Vigsø, som gerne ser intentionerne realiseret. Han oplyser, at oplægget til aftale generelt blev positivt modtaget af repræsentanter for fællesrådene på mødet den 30. maj.

Aftalen handler om at forebygge indbrud og anden kriminalitet. Men også om, hvad der i øvrigt skal til for at skabe og bevare tryghed. Som tryghedspartner kan Hasle Fællesråd kontakte Politi og Kommune om, hvad lokalsamfundets borgere oplever som utrygt. Og Hasle Fællesråd kan videreformidle informationer fra Politi og Kommune om både tryghed og årsager til utryghed.

Andre redskaber for tryghed

Partnerskabsaftalen om tryghed ændrer ikke ved, at borgere fortsat kan melde utryghed på ’Borgertip’. Eksempler på brug af ’Borgertip’ i forbindelse med utrygge trafikforhold er omtalt i artikel fra den 6. juni 2016. Du kan kontakte ’Borgertip’ på www.aarhus.dk/borgertip.

Og partnerskabsaftalen gør heller ikke på nogen måde naboovervågning overflødig.  Forskellige former for nabohjælp er allerede udbredt i mange af Hasles boligområder. Se artikel herom fra den 12. oktober 2015. Og se denne artikels billeder af skiltning af forskellige former for gensidig hjælp til at forebygge indbrud.