Taleboks på Hasle Torv

Taleboks på Hasle Torv

Taleboks som debatforum bringer både nye og kendte ideer på banen. Og forholder sig positivt til Hasles mangfoldighed

Af Ole Nørgaard Madsen

”Jeg synes, der skal være en EL-tank her ved Hasle Torv.” Sådan lyder et forslag fremsat i taleboks på Hasle Torv i forbindelse med ’gentænk HASLE’-udstillingen i Sognehuset i perioden 3. – 7. maj.

Forslaget uddybes med behov for plads til to biler og begrundes med, at benzinbiler er på vej til at forsvinde. Forslaget støttes af endnu et indlæg til taleboksen.

I taleboksens opstillingsperiode har omkring 40 gjort brug af den. Heriblandt børn, unge og voksne, men tilsyneladende kun en 60+. Sammenlignet med et typisk borgermøde er det nogenlunde samme deltagerantal, men gennemsnitsalderen på et borgermøde er normalt noget højere end for brugerne af taleboksen.

Taleboksen er udviklet af projekt Digital Bydel, som skyldes Borgmesterens Afdeling, Borgerservice og Alexandra Instituttet.

Bedst ved Hasle

Der er stillet to spørgsmål fra taleboksen: Først hvad det bedste ved Hasle er, og dernæst hvad der ønskes eller drømmes om for Hasle.

Den mangfoldige eller multikulturelle beboersammensætning nævnes af ti – og dermed flest – brugere som det bedste ved Hasle. Andre emner er skole, sport, kirker og butikker.

Ønsker og drømme

Ønsker og drømme er meget forskellige. Fra generelle betragtninger om, at Hasle bliver større, over forhåbninger om bedre trafikforhold til konkrete forslag til umiddelbar genstand for nærmere overvejelse. F.eks. lyder det fra 50-årig kvinde: ”Min drøm er, der kommer en Emmerys eller anden god bager. Jeg kunne også godt tænke mig nogle cafeer, --- nogle flere fællesarrangementer som f.eks. fællesspisning ---  (og) et loppemarked på Hasle Torv eller nogle andre events, hvor vi kunne mødes.”

Hasle Fællesråd har før hørt ønske om bager i bydelen udtalt. Fællesrådet benytter gerne anledningen til at pege på interesse i Hasle for Emmerys eller anden bager. Emmerys er i færd med at etablere sig med forretning på Silkeborgvej i Åbyhøj. Den næste Emmerys må gerne komme i Hasle.

Fællesspisning, loppemarked og andre events ligger det inden for Fællesrådets muligheder selv at stille på benene. Det vil Hasle Fællesråd tage op til drøftelse.

Indlæg til taleboksen har adresse til behandlingen af Hasles fremtid i kommuneplanlægningen. Således siger en 35-årig mand: ”Jeg håber på, at Hasle får et bedre miljø – at bydelen bliver mere centreret og med en eller anden form for centrum, hvor der vil være er cafeliv, loppemarked og nogle koncerter eller grøntmarked. --- Det må gerne være sådan, at folk, der bor i Hasle, kan bruge Hasle og ikke skal ind til byen for at finde det sammen.”