Renovering åbner Bispehaven

Renovering åbner Bispehaven

Tryghedsrenovering af Bispehaven betyder en markant ændring af Hasle. Med åbenhed og mere fællesskab

Af Ole Nørgaard Madsen

Forslag til tryghedsrenovering er godkendt af Bispehavens beboere.

Materiale om Bispehavens tryghedsrenovering indgik i udstillingen ’gentænk HASLE’ den første uge i maj. Indtryk af reaktioner på forslaget tyder på, at også det øvrige Hasle tager godt imod renoveringsprojektet.

Tryghedsrenoveringen omfatter områder mellem boligblokkene, nyt fælleshus, adgangsforhold og dermed kontakt til det øvrige Hasle.

Arbejdet starter i efteråret 2017.

Nyt fælleshus

Nyt fælleshus på hjørnet af Rymarken og Ryhavevej erstatter Bispehavens hidtidige Trivselshus. Takket være fjernelse af jordvold og indskrænkning af Rymarken har hjørnet plads til fælleshus med egen arkitektonisk identitet. Fælleshuset er tænkt som samlingssted for både Bispehavens beboere og det øvrige Hasle.

Haveanlæg mellem boligblokke

Parkeringskældre mellem boligblokkene erstattes af gårdrum med grønne haveanlæg, der bliver forskellige afhængigt af beboerønsker. Det ændrer Bispehavens udemiljø og fjerner de markante voldanlæg, der har lagt et lukket præg omkring Bispehaven. Der åbnes for indsigt til gårdrum og oplevelse af adgang fra veje omkring Bispehaven.

Den grønne kile fra Hasle Bakker gennem Ellekær, Ryparken, Bispehaven, Klokkerparken til Åbyhøj er tænkt ind som et af Bispehavens nye haveanlæg.

Grøn kile gennem Bispehaven

Kilen har allerede et forløb gennem Bispehaven. Fra broen over Hasle Centervej er kilen mellem to boligblokke i Bispehaven markeret med alle`-træer og en særlig flisebelægning. Tryghedsrenoveringen vil gøre kilen gennem Bispehaven grøn og til en mere synlig del af det sammenhængende kileforløb, der rummer niveaufri passage af både Ringvejen med tunnel og Hasle Centervej med bro. Tryghedsrenoveringen skaber kontakt til Ryhavevej og fjerner eksisterende visuelle og fysiske blokeringer for blød trafik på denne del af kilen.

Hasle Fællesråds foreløbige lokalsamfundsbeskrivelse til Kommuneplan 2017 hilser et mere åbent forløb mellem Ryhavevej og Hasle Centervej velkomment.  Men lokalsamfundsbeskrivelsen peger samtidigt på, at Ryhavevej afbryder kileforløbet mellem Bispehaven og Klokkerparken. Til skade for kilens identitet og realitet. Og til skade for en fredelig forbindelse for ’blød trafik’. Ikke kun som alternativ til den bildominerede Viborgvej, men også som den skiltemarkerede Gellerup-cykelrute ind mod Aarhus.

En etape 2 af Letbanen ad Ryhavevej kan uden hensyn til den grønne kiles passage af Ryhavevej betyde et nyt brud i kileforløbet. Den grønne kile er et miljøhensyn, der bør tages alvorligt i vvm-undersøgelse (vurdering af virkninger for miljøet) af forslag til en linjeføring af letbanen ad Ryhavevej.