Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Byfortætning i Hasle?

Byfortætning i Hasle?

Byfortætning er et tema i de kommende måneders debat om en ny kommuneplan for Aarhus. Byfortætning kan ske på flere forskellige måder

Af Ole Nørgaard Madsen

I sin planstrategi fra 2015 forudsætter Aarhus Byråd byfortætning i Hasle. Som led i at omdanne Hasle fra forstad til bykvarter (se den foregående artikel ’Hasle i fortid, nutid og fremtid’).

Flere bud på byfortætning

På borgermøde under udstillingen ’gentænk HASLE’ i Sognehuset omtaler Aarhus Kommunes byplanchef Niels-Peter Mohr ombygning af uudnyttet tagetage til ny bolig som eksempel på byfortætning.

I Hasle er i de seneste år sket byfortætning i form af ungdomsboliger. Som vist på udstillingen i Sognehuset, er bygget nye ungdomsboliger på Ryhavevej, Rytoften og Bispehavevej. Ligesom 50 nye ungdomsboliger er på vej i forbindelse med renovering af Ryhaven for enden af Ryhavevej mod Ringvejen. Ligeledes er ved Bymosevej mellem Jernaldervej og Viborgvej bygget ungdomsboliger på areal, der havde været reserveret til motorvej.

I brochure om en etape 2 til Aarhus Letbane vises en tredje form for byfortætning. Bag billede af en letbanesporvogn med holdeplads på Ryhavevejs udmunding i Viborgvej ses Kærtoften omdannet til tæt højhusbyggeri. Det billede af byfortætning har vakt stærke følelser i Hasle.

Respekt for Hasles identitet

Aarhus Kommune forudsætter i sin planstrategi fra 2015, at en omdannelse af Hasle fra forstad til bykvarter sker i respekt for Hasles identitet. Letbanebrochurens skitse for Kærtoften som bykvarter opleves i Hasle som det stik modsatte af respekt for Hasles identitet.

Et andet bud på byfortætning er udarbejdet af konsulentfirmaet SecondCity. Aarhus Kommune har bedt konsulentfirmaet om at skabe en fremtidsvision af enkelte områder i kommunen. Et af disse områder er Hasle Torv. Forslaget var med på udstillingen i Sognegården som debatoplæg. Med Kommunens udtrykkelige understregning af, at det ikke er en del af kommuneplanen.

Hasle Torv som center

I det kommuneplanforslag, der skal til offentlig debat fra begyndelsen af juni, er Hasle Torv udlagt som center. Dog uden forslag til konkret udformning af Hasle Torv som ny centerdannelse.

Ifølge SecondCity bor 300 inden for en radius af 200 m. fra vejkrydset på Torvet. Og 45% af det samme areal er anvendt til vej og parkering. Konsulentfirmaet forestiller sig i 2050 et byliv på Torvet med 5.000 daglige brugere, som bor, arbejder eller kommer på besøg i torveområdet.

Sammenlignet med letbanepjecen peger konsulentfirmaet på karrebebyggelser på 4-6 etager i centerområdet. Svarende til et bevaret ’Høje Hasle’ med butikker og andet til fælles brug og med boliger ovenpå. Suppleret med enkelte højhuse, som er vist placeret op ad Herredsvej.


 

Newsflash

 • Skøjtebanen på Klokkervej - en succeshistorie - læs mere her

   
 • Hasle Fællesråd har fået ny hjemmeside!

   
 • Hasle Fællesråd bestyrelse arbejder frivilligt og ulønnet!

   
 • Du kan altid komme i kontakt med Hasle Fællesråd bestyrelse - klik her for kontakt

   
Restore Default Settings

Login Form