Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Hasle i fortid, nutid og fremtid

Hasle i fortid, nutid og fremtid

Udstilling og arrangementer i Hasle Sognehus og taleboks på Hasle Torv bidrager til borgerindlæg om Hasles identitet og udvikling. Det indgår i fortsat arbejde med lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle til Kommuneplan 2017

Af Ole Nørgaard Madsen

Fra onsdag den 3. maj til søndag den 7. maj har Hasle Fællesråd holdt udstilling og arrangementer i Hasle Sognehus. Under overskriften ’gentænk HASLE’. Med hjælp fra mange sider som beskrevet i tidligere artikler om forløbet.

Hasle-udstillingens formål

Formålet er at bidrage til debat om Hasles udvikling i respekt for Hasles identitet. Og medvirke til Hasleborgeres involvering i den endelige udformning af Kommuneplan 2017, som er planlagt sendt til Byrådets vedtagelse i december.

Arrangementer har givet tilkendegivelser, som indgår i Hasle Fællesråds arbejde med en endelig lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle til Kommuneplan 2017. En foreløbig lokalsamfundsbeskrivelse indgår i det kommuneplanudkast, som forventes i offentlighedsfase om en måneds tid.

Gennem taleboks på Hasle Torv har været adgang for alle til at give udtryk for, hvad der er godt ved Hasle, og hvordan Hasle skal udvikles. Udsagn til taleboksen bliver automatisk omskrevet til tekst til brug for den endelige lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle til Kommuneplan 2017.

De første meldinger om indhold i udsagn til taleboksen tyder på, at glæde over at bo i Hasle er udbredt.

Fra landsby til forstad

Udstillingen i Sognehuset har beskæftiget sig med Hasles udvikling fra landsby til forstad i de seneste 75 år. Og med Kommunens målsætning om udvikling af Hasle fra forstad til bykvarter i de kommende år.

Der var væsentligt færre beboere i den gamle Hasle landsby end nu. I den gamle landsby består huse typisk af både bolig og erhverv. Som f.eks. i landbrug, men også købmand, bager, smed, vognmand og sågar skolelæreren bor i samme hus, hvor de arbejder. Forstadsbebyggelsen, der for alvor startede for 75 år siden, får indbyggertallet i Hasle til at vokse meget. Og huse bliver typisk boliger, hvorfra man tager på arbejde f.eks. i Aarhus Midtby.

Fra forstad til bykvarter

En udvikling til bykvarter skal trække erhverv tilbage til Hasle, men også med andre aktiviteter skabe byliv i Hasle. Der skal være mere at blive efter i Hasle, mere at omgås hinanden for og mere at være fælles om.

Som vist i udstillingen sker der allerede meget i Hasle netop nu. Bevarende renovering er gennemført i Præstehaven. Totalrenovering er i gang i Ryhaven. Tryghedsrenovering er forestående i Bispehaven. Der er ideoplæg til renovering af Klokkerparken. Og ideer til at bruge vores fælles grønne områder til andre ting end færdsel og rekreative formål som f.eks. indsamling af råvarer til madlavning.

Aarhus Kommunes medborgerskabspolitik er indgået i udstilling og arrangementer. Det samme er inddragelse af børn og unge som fremtidens Hasle. 

Newsflash

 • Skøjtebanen på Klokkervej - en succeshistorie - læs mere her

   
 • Hasle Fællesråd har fået ny hjemmeside!

   
 • Hasle Fællesråd bestyrelse arbejder frivilligt og ulønnet!

   
 • Du kan altid komme i kontakt med Hasle Fællesråd bestyrelse - klik her for kontakt

   
Restore Default Settings

Login Form