Opgaver i stedet for udvalgsposter til bestyrelsesmedlemmer

Opgaver i stedet for udvalgsposter til bestyrelsesmedlemmer

Hasle Fællesråds Bestyrelse har holdt konstituerende møde med fordeling af opgaver. Bestyrelsen er udvidet med Jesper Rodenberg som nyt medlem

Af Ole Nørgaard Madsen

Hasle Fællesråds Bestyrelse kan bestå af op til elleve medlemmer.

På Fællesrådets generalforsamling i marts sker genvalg af de otte hidtidige bestyrelsesmedlemmer. Og Jesper Rodenberg vælges som nyt medlem.

Nyt medlem i Hasle Fællesråds Bestyrelse

Jesper Rodenberg er 53 år gammel. For to år siden flytter han til Hasle, hvor han bor på Klokkerbakken. Efter 16 år i Aabyhøj og fire år i Skejby.

Jesper Rodenberg har arbejdet med it i en større dansk bank i 33 år. Og gør det stadig.

”Jeg stillede op til Hasle Fællesråds bestyrelse, fordi jeg gerne vil være med til at sikre debat om Hasle som lokalområde. Og til at skabe kontakt mellem lokalområdet og Kommunen. Det er der stort behov for i disse år, hvor Aarhus kommunes gør klar til vækst i antallet af både indbyggere og arbejdspladser,” siger Jesper Rodenberg. ”Det er vigtigt, at det sker i samarbejde. Og med respekt for indbyggerne i de forstæder og områder, hvor kommuneplanen lægger op til ændringer i offentlig trafik og byfortætning.”

Jesper Rodenberg ser fællesrådene som kommunens kontakt. ”Hasle Fællesråd kan sikre debat i vores lokalområde. Og det vil jeg gerne være med til at gøre en indsats for,” lyder det fra Jesper Rodenberg.

Konstituering

Hasle Fællesråds Bestyrelse har på sit konstituerende møde efter generalforsamlingen genvalgt Klaus Bendixen som formand og Knud Wium Rasmussen som næstformand. Ligeledes er Jørgen Vesterager genvalgt som kasserer.

Fællesrådets Bestyrelse har valgt at deles om opgaver. I stedet for at konstituere sig i udvalg.

Således har Jesper Rodenberg påtaget sig opgaven med udarbejdelse af den endelige lokalsamfundsbeskrivelse for Hasle, som skal indgå i Byrådets vedtagelse af Kommuneplan 2017.

Og Erik Vigsø går ind i arbejde med udformning af et tryghedsnetværk, hvor Kommunens fællesråd tænkes at indgå i partnerskab med Kommune og Politi om at fjerne årsager til oplevelse af utryghed i lokalområder.

En række opgaver vil efter deres indhold høre hjemme hos formand, næstformand og kasserer.

I den nye konstituering er andre velkendte arbejdsområder på ingen måde glemt. Således er Klaus Bendixen tovholder for trafik, som spiller en væsentlig rolle i Hasle Fællesråds arbejde. Ole Nørgaard Madsen er tovholder for sager med forbindelse til lokalområdets miljø og kultur. Mens Jesper Bomholt tager sig af PR, og herunder ikke mindst arbejdet med Fællesrådets hjemmeside og Facebookside. Som f.eks. at sørge for, at artikler som denne bliver tilgængelige på begge medier.

Tovholderfunktionen i forbindelse med byplaner varetages af Bestyrelsens formand Klaus Bendixen.