Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Tryghedsnetværk

Tryghedsnetværk

Et tryghedsnetværk er på vej i Aarhus. I form af partnerskab mellem Kommune, Politi og Fællesråd. Hasle Fællesråd deltager i møder om formål og indhold

Af Ole Nørgaard Madsen

Skal Hasle Fællesråd deltage i tryghedsnetværk og være bindeled mellem Østjyllands Politi, Aarhus Kommune og Hasle for at styrke tryghed i lokalområdet?

Hvad er et tryghedsnetværk?

Sammen med 14 andre fællesråd er Hasle Fællesråd mødt op på Rådhuset til informationsmøde om opstart af tryghedsnetværk. På mødet orienterer Politiet og Kommunen om ideen bag et tryghedsnetværk og drøfter ideen med deltagerne fra fællesrådene.

Referat af drøftelserne indgår i oplæg til nyt møde sidst i maj med henblik på opstart af tryghedsnetværk i Aarhus Kommune ved partnerskab mellem Kommune, Politi og Fællesråd.

Formålet er i første omgang forebyggelse af indbrud, men der er lagt op til at udvide med andre emner af betydning for oplevelse af tryghed i de enkelte lokalområder.

Hasle Fællesråd har besluttet at deltage i næste møde om tryghedsnetværk i slutningen af maj og derefter tage stilling til deltagelse i det partnerskab, der tegnes på det møde. Og Fællesrådet har udpeget Erik Vigsø som tovholder for opgaven.

Mindre utryghed

Fællesrådenes opgave bliver at formidle viden både til og fra lokalområdet om forhold af betydning for tryghed. Herunder videregive viden fra Kommune og Politi af interesse for det enkelte lokalområde. Og over for Kommune og Politi påpege behov for handling af betydning for det enkelte lokalområde.

Politiet peger på gode erfaringer med at begrænse indbrud gennem forebyggende indsats fra såvel borgere som Politi og Kommune. Og dermed øge trygheden. Også reel viden i forbindelse med oplevelser af utryghed kan bidrage til tryghed. Overdrevne forestillinger om kriminalitet kan skabe utryghed uden reel begrundelse. Det at overdænge borgere med information om kriminalitet kan i sig selv skabe utryghed uden at give mening.

Mødedeltagerne fremlægger i gruppedrøftelser bidrag til indhold i et kommende tryghedsnetværk og nedskriver hver for sig ideer og kommentarer. Derfor afventes referat og opsamling fra mødet som baggrund for, hvilket arbejdsområde der kan tænkes at medvirke til at øge tryghed.

Nabohjælp mod indbrud

Lone Harlev fra Det Kriminalpræventive Råd giver på mødet orientering om nabohjælp, som har en dokumenteret effekt på at begrænse indbrud. Blandt andet understreger Lone Harlev, at indbrudstyve frygter at blive set. Tyven fortrækker, hvis nogen hilser på ham. Andre tiltag er at lade rod i boligen være synligt i stedet for værdigenstande. At sikre døre og vinduer forsvarligt. At undgå at gøre ’værktøj til indbrud’ tilgængeligt for tyven. At mærke værdigenstande for at afsløre tyveri og begrænse hæleri.

Vi kan alle få mere at vide om at forebygge indbrud på www.aarhus.dk/tryghed. 

Newsflash

 • Skøjtebanen på Klokkervej - en succeshistorie - læs mere her

   
 • Hasle Fællesråd har fået ny hjemmeside!

   
 • Hasle Fællesråd bestyrelse arbejder frivilligt og ulønnet!

   
 • Du kan altid komme i kontakt med Hasle Fællesråd bestyrelse - klik her for kontakt

   
Restore Default Settings

Login Form