Tirsdag, maj 18, 2021
   
Text Size
Log på

Artikel: Foreløbig lokalsamfundsbeskrivelse

Foreløbig lokalsamfundsbeskrivelse

Hasle Fællesråd har afleveret lokalsamfundsbeskrivelse med henblik på tillæg til kommuneplanforslag. Både kommuneplanforslag og lokalsamfundsbeskrivelse er til debat i 2017. Alternativ lokalsamfundsbeskrivelse fra arbejdsgruppe

Af Ole Nørgaard Madsen

Hasle Fællesråd har fulgt Kommunens opfordring til at udarbejde lokalsamfundsbeskrivelse. Og lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle er indsendt til Kommuneplanafdelingen.

Lokalsamfundsbeskrivelsen er foreløbig og dermed et udkast. Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser vil indgå som tillæg til Kommuneplanafdelingens forslag til Kommuneplan 17, som forelægges Byrådet i april. Lokalsamfundsbeskrivelser kan kommenteres og debatteres under kommuneplanforslagets offentlighedsfase i sommermånederne. Med henblik på endelig lokalsamfundsbeskrivelse til efteråret inden Byrådets færdigbehandling af Kommuneplan 17 i december.

Allerede nu er Hasle Fællesråds lokalsamfundsbeskrivelse tilgængelig på Fællesrådets hjemmeside. Klik her for at læse

Debat om lokalsamfundsbeskrivelse

Hasle Fællesråd vil følge det videre arbejde med Kommuneplan 17 og løbende orientere om muligheder for at give sin mening til kende over for Kommunen. Og over for Hasle Fællesråd for så vidt angår lokalsamfundsbeskrivelse.

Hasle Fællesråd har beskrevet Hasles identitet ved hjælp af fem faktorer, som tilsammen repræsenterer Hasles fortid, nutid og fremtid. Desuden indeholder lokalsamfundsbeskrivelsen tilkendegivelser om bycenter, grønne kiler og trafik i Hasle baseret på orienteringer, borgermøder og debatter, som har fundet sted gennem en længere periode.

Der har været begrænset tid til rådighed for udarbejdelse af lokalsamfundsbeskrivelse. Opgaven stilles den 29 november, og vejledning modtages den 9. december. Hasle Fællesråd har orienteret om arbejdet i artikler på hjemmeside og Facebookside. Og plan for indhold forelægges på borgermøde i Sognehuset den 31. januar.

Initiativer til drøftelse af både kommuneplanforslag og lokalsamfundsbeskrivelse forventes drøftet på Hasle Fællesråds generalforsamling den 20. marts.

Arbejdsgruppe

På borgermødet melder tre sig til en arbejdsgruppe med henblik på den afsluttende fase i arbejdet med lokalsamfundsbeskrivelse. Denne gruppe er siden vokset til ni deltagere. Gruppen har valgt at arbejde med sin egen lokalsamfundsbeskrivelse.

Det har ikke været muligt at samarbejde de to lokalsamfundsbeskrivelser. Hasle Fællesråd bygger på indhold fremlagt i oplæg og artikler og på borgermødet den 31. januar. Det forhindrer ikke, at nye synspunkter kan komme ind i lokalsamfundsbeskrivelsen. Det kræver efter Hasle Fællesråds opfattelse, at der er orienteret i Hasle om de nye synspunkter og været adgang til debat.

Der er mulighed for orientering og debat om Hasles lokalsamfundsbeskrivelse indtil udarbejdelse af endelig lokalsamfundsbeskrivelse til efteråret.

Newsflash

 • Skøjtebanen på Klokkervej - en succeshistorie - læs mere her

   
 • Hasle Fællesråd har fået ny hjemmeside!

   
 • Hasle Fællesråd bestyrelse arbejder frivilligt og ulønnet!

   
 • Du kan altid komme i kontakt med Hasle Fællesråd bestyrelse - klik her for kontakt

   
Restore Default Settings

Login Form