Hasle Torv projektet i fokus

Fællesrådet forsøger igen at bringe Hasle Torv projektet i fokus, denne gang med support af vores lokale byrådspolitiker Kate Runge

Mødenotat:

 Tid:                   28. oktober 2010

Sted:                Hasle Torv

Mødedeltagere:

Rådmand, Teknik og Miljø, Laura Hay

Byrådspolitiker, Kate Runge

Trafik og Veje, Anlæg, sagsbehandler Lone Hansen

Hasle fællesråd:

Ole Hejgaard Sørensen, formand for fællesrådet

Klaus Bendixen, næstformand, formand for trafik og byplanudvalg

Emne:            Forskønnelse/renovering af Hasle Torv

Mødet var arrangeret i et samarbejde imellem Kate Runge og fællesrådet. Kate Runge der et bosat i Hasle er, som fællesrådet, træt af at se på torvet, som siden 2006 har ligget hen som et ufærdigt projekt og i øjeblikket ligner et forsømt og uskønt vejkryds.

Mødet fandt sted på Hasle Torv i en uformel, afslappet og konstruktiv atmosfære.

Mødedeltagerne besigtigede torvets fire hjørner og diskuterede ønsker og ideer til den videre proces, samt hvilke tiltag fællesrådet prioriterer højest.

Blandt de emner der blev diskuteret for de enkelte hjørner var følgende:

Det hjørne af torvet der i 2006 blev renoveret.

Bankhjørnet (tidligere kaldt bagerhjørnet)

Fællesrådets første prioritet er at få dette hjørne renoveret, således at dette hjørne sammen med det ovenfor nævnte hjørne, udgør en samlet enhed. Følgende blev drøftet

Hjørnet ved Ryhavevej 1 (kaldet Mazda hjørnet)

Mødedeltagerne beså dette hjørne, hvor græsset på den yderste part ligner et vildnis. Det er beklageligt at beboerforeningen ikke lader deres gartner bruge de 5 minutter længere, som det tager at slå dette græsareal, når han er i gang med den øvrige part af hjørnets græsareal.

Mødedeltagerne er bekendt med, at der verserer en sag imellem Kommunen og beboerforeningen, så der blev ikke drøftet noget tiltag for renovering af dette hjørne.

Hjørnet ved Kærtoften

Det vil være ønskværdigt, om den dobbelte ring af træer fortsatte på dette hjørne, men alle er vist enige om, at kærtoftens gamle huse bør bevares.

Mødet sluttede med, at Laura Hay bad fællesrådet arbejde videre, med forslag til torvets udformning /udsmykning. Laura Hay vil selv arbejde videre med sagen, men kunne ikke love at stå klar med midlerne til renovering straks. I tankerne er selvfølgelig, at byen skal være kulturby i 2017, og i den forbindelse er det et ønske, at byen skal præsentere sig med smukke byrum. Rådmanden er tillige klar over, at det er vigtigt for bydelen Hasle, at kunne opleve Torvet som et smukt byrum, som modvægt til de alt for mange uskønne boligblokke i området.

 

Klaus Bendixen / Ole Hejgaard

Se også:

Hasle Fællesråd har sendt brev angående anlægsplan for 2011 til Teknik & Miljø ved Århus Kommune

  Brev af 18/10 2010 til teknik og Miljø ang. anlægsplan 2011