Tirsdag, oktober 26, 2021
   
Text Size
Log på
Møder i Hasle Fællesråds regi
Møder i Hasle Fællesråds regi

Møder i Hasle Fællesråds regi (3)

Her kan du finde mødereferater og andre dokumenter fra møder afholdt i Hasle Fællesråds regi.  Herunder repræsentantskabsmøder, borgermøder og bestyrelsesmøder


Onsdag, 17. februar 2010 22:44

Referater fra repræsentantskabsmøder

WRITTEN_BY_MALE Jesper Bomholt

Her finder du dokumenter vedrørende repræsentantskabsmøder.
(referat,indkaldelse,dagorden,beretning)

Ældre dokumenter findes her (åbnes i nyt vindue).

Dokumenterne er vedhæftet nedenfor som attachment og er gemt i PDF-format som kræver at Adobe Reader er installeret på din PC.

Onsdag, 17. februar 2010 22:35

Referater fra borgermøder

WRITTEN_BY_MALE Jesper Bomholt

Her finder du referater og dokumenter fra borgermøder

Der er ingen nye referater mv. fra borgermøder. Ældre referater kan findes her (åbnes i nyt vindue).

Referaterne er vedhæftet nedenfor som attachment og er gemt i PDF-format som kræver at Adobe Reader er installeret på din PC.

 

 

 

Tirsdag, 16. februar 2010 23:39

Referater fra HF's bestyrelsesmøder

WRITTEN_BY_MALE Jesper Bomholt

Her finder du ældre referater og andre dokumenter fra bestyrelsesmøder

Nye referater findes ved at klikke her.

Dokumenterne er vedhæftet nedenfor som attachment og er gemt i PDF-format som kræver at Adobe Reader er installeret på din PC.

Ældre dokumenter end de vedhæftede nedenfor kan findes her (åbnes i nyt vindue).

OBS. På sigt er det min tanke at den enkelte referent selv vedhæfter sit referat her :o)
Referat af bestyrelsesmøde 10.106

Mandag d. 11. januar, kl.19.00 i "Den gamle Præstegård"

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Deltagere: Ole, Klaus, Jesper, Jørgen og Flemming. Afbud fra: Stian, Arne og Birger

 

                1  Revision af dagsordenen             Ingen

 

 

 

 

2

Valg af referent 

 

Flemming

 

 

3

 

Kommentarer til referat af sidste bestyrelsesmøde

 

 

Ingen

 

 

4

Meddelelser ved formanden

 

Stian Erenrich har udmeldt sig af bestyrelsen, da han ikke længere er medlem af bestyrelsen i Bispehaven.

Vi har ikke tilmeldt os til områdeseminar i RULL, da emnet ikke hører hjemme under vores virkefelt. Vi deltager heller ikke i Workshoppen vedrørende Århus som kulturby. Ole og Klaus deltager i Fællesrådsseminaret på rådhuset den 3. marts.

 

Ole

 

 

 

 

 

5

01 Økonomisk- udvalg

 

1 nyt medlem har tilmeldt sig via vores hjemmeside.

 

Flemming

 

 

 

 

02 PR-udvalget

 

Hjemmesiden:

Det gl. software kører stadig.

 

Jesper

 

Ole vil gerne have at der er et link på hjemmesiden til den gamle trafikrapport.

 

Det blev drøftet om vi ikke skulle have links til avisartikler m.v., hvor vores aktiviteter og emner bliver omtalt.

 

Arne har givet udtryk for at han vil lave ”årsrapport” (status) over vores aktiviteter til medlemmerne i forbindelse med Repræsentantskabsmødet.

 

 

 

 

 

 

03 Udvalg for byplanlægning 

 

Arkikon: Vi har ingen indvendinger, og anser sagen som afsluttet.

Plejehjem på Sandkåsvej: Vi har ingen indvendinger.

 

Klaus

 

Letbanen: Der er ikke noget nyt. Vi laver en opfølgning af vores indsigelser fra Borgermødet, mod at Letbanen skal følge Ryhavevej og gennembryde Hasle Ringvej til Edw.Rahrsvej.

 

 

 

04 Trafik- udvalget

 

Anlægsprogram 2010 Trafik og Veje:

Vi har fået en liste over alle anlægsarbejder med priser og kommentarer. Vores ønsker fra sidste år er ikke med på den nye liste, som er sendt ud. Klaus og Ole deltager i mødet med Trafik og veje den 14/1. Efter mødet skal vi fremsende en prioriteret liste.

Klaus

 

Jørgen Vestager stillede spørgsmål om hvad der skulle ske med den venstre side af Viborgvej fra Ringvejen og til Sommervej. Skal der evt. plantes træer i den grønne rabat på strækningen, i det han henviste til projektet ”Forskønnelse af Viborgvej”.

 

Herredsvej Forlægning: Der var enighed om at det kunne være rigtig godt, hvis vi kunne få en repræsentant/er i bestyrelsen (eller få oprettet en adhoc-gruppe) af beboerne fra nordøstsiden af Viborgvej til at fremfører ønsker om trafikforholdene.

Borgerne i Åbyhøj har været involveret i en gennemgående rapport, hvor der er lavet forslag til en trafikreguleringsplan for området.

 

Det besluttedes at trafikforholdene for Herredsvej Forlægning, Østrevej, Torvet og Oktobervej udsættes til der kan laves en samlet trafikreguleringsplan.

 

 

 

 

 

 

05 Miljø- udvalget

 

Skøjtebanen på Klokkervej:

Ole

 

Der er etableret lys og gode skøjtemuligheder, og stedet bliver ivrigt benyttet af områdets beboere.

Parkudviklingsplanen for Hasle:  

Kommunen har ikke fået udført alle de planlagte opgaver i parkudviklingsplanen for 2009, men det vil der blive fulgt op på i 2010.

 

 

 

06 Kultur- udvalget

 

Intet

 

 

 

 

6

Punkter på bestyrelsesplan:

 

Intet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Evt.:

 

Formanden opfordrede til at bestyrelsen tænker på evt. emner til nye bestyrelsesmedlemmer.

Restore Default Settings

Login Form