Tirsdag, oktober 26, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 08.01.2019

Referat af Hasle Fællesråd bestyrelsesmøde

tirsdag den 8. januar 2019 klokken 19.00 i mødelokalet Hasle Sognehus

Tilstede: Klaus Bendixen, Freddy, Erik og undertegnede

Dagsorden:

1. Referent: Poul

2. Revision af dagsorden.

3. Kommentarer til sidste mødereferat.

5. Udvalg.

økonomisk udvalg. (Jørgen)

5.01 økonomisk udvalg (Jørgen)

5.02 PR. Hjemmeside (Klaus)

5.03 Udvalg for byplanlægning. (Klaus m.fl.)

a. Rema 1000

b. Frydenlund

c. Spar grunden

5.04 Trafik.

Høgevej (Klaus)

5.05 Miljø/kultur.

HF´s grænser

Støjsamarbejde (Freddy)

6. Eventuelt

Ad. 2: godkendt

Ad. 3: godkendt

Ad. 5.01: udsat, Jørgen fremsender Regnskab

Ad. 5.02: Hjemmesiden skal være klar så hurtigt som muligt. Freddy, Jørgen og Poul går sammen om det. De må vælge webdesigner; men prisen skal godkendes i bestyrelsen, før ordren afgives. Der var ikke krav om at udvælge flere for at få det billigst muligt.

Ad. 5.03:

a.: Benjamin Simsek: Bygherren kommer med en trafikal løsning, som er acceptabel. Ellers lukker projektet.

b.: Ikke konkretiseret tilstrækkeligt. Idefasen fortsættes i samspil mellem HF og Frydenlund.

c.: Spar grunden diskuteret. I venteposition til efter 1. behandling i Byrådet. HF opfordrer til at der dannes en ad hoc gruppe angående fortætning.

Ad. 5.04: Det er indstillet til byrådet, at Høgevej lukkes. Trafikredegørelsen fra Freddy blev taget til efterretning.

Ad. 5.05: Udvidelse af grænsen kommer op senere efter beslutning i Tilst Fællesråd.

Freddy redegjorde for og går videre med landsdækkende samarbejde om støj problemer

Ad. 6: På næste møde den19. februar laves ”to-do” liste til generalforsamling den 22. marts.

Referent Poul Dahl

Restore Default Settings

Login Form