Tirsdag, oktober 26, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 19.02.2019

Referat fra bestyrelsesmøde

Tid og sted: Tirsdag den 19. februar 2019 klokken 19.00 i mødelokalet, Hasle Sognehus

 

0. Fraværende

Freddy og Marianne var fraværende uden afbud.

Det blev taget ad notam, at Freddy ikke længere deltager i fællesrådets bestyrelse.

Erik var fraværende med afbud.

1. Referent: Steen

På grund af Eriks afbud var Steen referent.

2. Revision af dagsorden.

Der var ingen ændringer til dagsordenen.

 

3. Kommentarer til sidste mødereferat.

Der var ingen kommentarer til referatet.

 

4. Meddelelser.

Der er fællesrådsseminar den 04.03, og vi har mulighed for at stille med 4 deltagere. Interesserede melder sig til Klaus hurtigst muligt.

Generalforsamlingen annonceres via hjemmesiden snarest. Klaus leverer et Word-dokument til Jesper B.

Jørgen sender regnskab og budget på digital form til Klaus.

 

5.01 Økonomisk udvalg.

Regnskab og budget blev gennemgået. Klaus og Jørgen tilretter snarest efter behov.

5.02 PR.

Hjemmeside

Der var påbegyndt et arbejde omkring en ny hjemmeside med ekstern udvikler. Det besluttedes, at denne løsning ikke kunne realiseres, og derfor besluttedes en lettere modificeret model af et forslag fra  Steen:

  1. Samarbejdet med den eksterne webudvikler ophører, og hans tilgodehavende afregnes.
  2. Det fremtidige arbejde baseres på den eksisterende hjemmeside.
  3. Vi afholder en workshop for bestyrelsen, hvorefter alle i bestyrelsen egenhændigt kan lægge artikler på hjemmesiden, så webmasters arbejde lettes, og han ikke længere er den ”flaskehals”, som han hidtil har været.
  4. Opdateringerne på Facebook ændres til kun at være ”teasere” med tilhørende links til artikler i den moderniserede hjemmeside.
  5. Det nye koncept udkommunikeres på Facebook.
  6. Den nuværende hjemmeside er lavet i Joomla version 1.5. Den version er gammel, så derfor migrerer (opgraderer) vi den senere til den seneste version, som p.t. er 3.9.x. Hermed får vi en del nye brugsfaciliteter, og bedre mulighed for efterfølgende at omdesigne siden efter vores ønsker.

 

5.03 Udvalg for byplanlægning.

Situationen om REMA 1000 og Frydenlundscentret blev kort omtalt af Klaus.

 

5.04 Trafik og 5.05 Miljø/kultur.

Intet at bemærke.

 

6. Eventuelt.

Næste møde tirsdag den 26.02.2019. 

Restore Default Settings

Login Form