Tirsdag, oktober 26, 2021
   
Text Size
Log på

Referat for generalforsamlingen i Hasle Fællesråd 2019

Referat for generalforsamlingen i Hasle Fællesråd, tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19 00.

 

  1. Valg af dirigent of referent: Jens Winther og Jesper Bomholt.
  2. Bestyrelsens beretning:

 

Nye grænser

Den nye grænsedragning udad Jernaldervej blev vist

Trafik

Trafikken på Østre vej er taget til, men forventes mindsket når høgevej i løbet af sommeren lukkes. Det betyder samtidig at krydset Østrevej/Højkolvej ikke hæves,

Men der for ventes at lave bump på Højkolvej.

Herredsvej har stigende trafik og kommunen overvåger udviklingen.

Den store gule blok på Ryhavevej har stadig problemer med parkerede biler på cykelstien, de er opfordret til, at henvende sig til cityassistenterne (byens P-vagter)

 

Byplan

En række store opgaver blev diskuteret, det var især:

Haslehus, Spargrundet, Rema 1000 og Frydenlund, der er afgivet høringssvar til alle.

 

Borgermøder

19. juni havde vi et borgermøde om tryghedsnetværket omkring sikkerhed, sikring m.m. 

23. oktober afholdt vi et infoborgermøde omkring igangværende arbejder vedr. Trafik, byplanlægning og Hasle torv.

 

Miljø og kultur

Vi igen i år haft juletræer på Hasle torv og det grønne torv på modsatte side af Viborgvej, samt foran Hasle kirke som vi har hjulpet med.

Blomsterkummerne på Hasle torv blev stillet op i foråret og forventes at blive gentaget i årene fremover.

Ønsker man at tippe kommunen vedr. Affald, huller i vejen m.m.:

www.Aarhus.dk/borgertip

Privatisering af veje kan findes på:

Aarhus.dk - borger – trafik –projekter - anlæg - harmoniseringafveje.

Info om Kloak separering:

Aarhus.dk - borger - natur/miljø - vand – spildevand/regnvand - separatkloakering.

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

 

  1. Regnskab og budget blev gennemgået og godkendt

 

  1. Kontingentfastsættelse: Kontingent blev fastholdt på nuværende niveau:

250 kr. For medlemsgrupper, f. eks foreninger, skoler mv. 150 kr.  for individuelle medlemmer.

 

  1. Indkomne forslag: Ingen

 

  1. Valgt til bestyrelsen

Klaus Bendixen

Jesper Bomholt

Jørgen Vesterager

Erik Vigsø

Steen Saabye

Knud Wium

 

7. Valgt til revisorer:

Ivo Jensen

Keld Nørgård

 

  1. Eventuelt. Ingen kommenterer derefter afslutning og spisning.

 

 

Restore Default Settings

Login Form