Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 02.10.2018

Referat af

Hasle Fællesråd bestyrelsesmøde

Tid og Sted:  tirsdag den 2. oktober klokken 19.00 i mødelokalet, Hasle Sognehus

Tilstede:         Klaus Bendixen (formand), Freddy, Jørgen, Steen og undertegnede

 

Dagsorden:

  1. Referent: Poul
  2. Revision af dagsorden
  3. Kommentarer til sidste mødereferat
  4. Udvalg

-

5.01 økonomisk udvalg (Jørgen)

Budget opfølgning – ny metode

Medlemskampagne

Punkt 5.01 i referat fra 24.04.18

-

5.02 PR

Nyt fra Poul

Hjemmeside

-

5.03 Udvalg for byplanlægning

a. Rema1000

b. Frydenlund

c. Rema 1000

d. Spar

-

5.04 Trafik

Letbane

-

5.05 Miljø/kultur

HF's grænser

 

  1. Eventuelt

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ad 2: Jørgen: under punkt 5.05 indsættes punktet: Juletræer 2018

 

Ad 3: Ingen kommentarer til sidste mødereferat

 

Ad 4: Meddelelser fra Klaus:

INVITATION til Teknik og Miljø's årlige møde med Fællesrådene – tirsdag d. 9. oktober.

Møde d. 11. oktober i Tryghedsnetværket, Klaus od Erik deltager.

 

Ad 5.01:

¤ Punkt 5.01 i referat fra 24.04.18: Jørgen påtalte kritikken af et ”alt for stort beløb” til juletræ og

kommer med et oplæg til referat ændring. – Besluttet:

Skriftlig dokumentation efter generalforsamling.

Klaus får en note fra Jørgen til brug ved næste ansøgning.

Formand og Kasserer skriver begge under på bilag.

¤ Medlemskampagne: Behov for aktiviteter hurtigst muligt.

¤ Budgetopfølgning – ny metode: Jørgen fremlagde ”Hasle Fællesråd – Budget 2018”

 

Ad 5.02: PR-gruppen mødtes den 5. september. Ud af gruppens 6 medlemmer deltog Freddy, Steen og Poul (tovholder). Referat var vedlagt indkaldelsen til det bestyrelsesmøde den 11. september, som ikke blev afholdt. – Gruppen præsenterede sine overvejelser.

Der er enighed i gruppen om behov og sigte, HF's ansigt udadtil og for Hasle, samt kommunikation; men der er to opfattelser af hjemmesidens udformning, Steens og Freddys. Jørgen oplyser, at der i vores medlemskreds er en, som kunne være behjælpelig med udformningen. – Klaus opfordrer til et snarligt gruppemøde med højt deltagerantal. Gruppen skal nå en afklaring til næste bestyrelsesmøde.

 

Ad 5.03:

a. Rema 1000: udgår

b. Frydenlund: Kommunen har lagt op til et borgermøde på Møllevangsskolen den 23.09. kl. 19. Muligvis bliver det forrykket til den 24.09.

c. Rema 1000: HF støtter ad hoc gruppen mod Rema 1000. Det handler primært om sikkerhed på Herredsvej. Forventet borgermøde på Hasle Skole den 25.10 kl 17-19.

d. Spar: Freddy vil foreslå ad hoc nabogruppe mod højt byggeri, som kan tage kontakt med kommunen. Området bør, som Freddy ser det, indgå i helhed med Bispehaven. – Lokalplan forslag skulle foreligge senest d 23.10; men det er uvist om det holder.

Klaus oplyser, at Haslehus nedrives d. 15. december i år.

 

Ad 5.04:

¤ Høgevej: Størsteparten af beboerne på Høgevej ønsker, at den lukkes. HF støtter det. Vi får melding om den bliver lukket.

¤ Letbanen: Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde.

 

Ad 5,05 Miljø/kultur

¤ HF's grænser: Området mellem Jernaldervej og Viborgvej ud til Holmstrupgårdvej ønsker at komme ind under HF. Ønsket er godkendt i Tilst. Klaus foreslår at støtte ønsket. Klaus holder kontakt med Helle fra området.

Trillegården/Fjældevænget ønsker også at komme ind under HF. Klaus foreslår at støtte.

Det blev diskuteret, om HF kan blive for stort. Klaus mener, det kan klares med HF som paraplyorganisation for lokalområder. Diskussionen er ikke lukket.

¤ Juletræer 2018: Jørgen køber juletræ til Hasle Torv, Hasle Kirke og til trekanten.

 

Referant

Poul Dahl

Restore Default Settings

Login Form