Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 06.02.2018

Hasle, den 8. februar 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde

Tid og sted: tirsdag den 6. februar, klokken 18 30 i Sognehuset.

 

Tilstede: Klaus Bendixen (formand) Knud Wium Rasmussen, Jørgen Vesterager, Erik Vigsø, Jesper Rodenberg, Jesper Bomholt

1. Revision af dagsorden.

 

2. Referent: Jesper B.

3. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ros fra Knud: Flot referat

4. Meddelelser fra formanden.

Gennemgang af præsentation af beretning og to-do liste. Jørgen rundsender tilrettet beretning, - venligst giv feedback ASAP så beretningen kan publiceres af Jesper B.

Arbejdsgruppen for fællesrådene
Jf. mail fra Klaus møde 6/3 Klaus og Erik deltager
Samarbejdsaftale

Møde med sekretariatschefgruppen 8/2
Klaus deltager 

Seminar 6/3
Klaus og Erik deltager 

Møde anlægsprogram:
Der afholdes møde om anlægsprogrammet 11/4 15.00-16.30
Harmonisering af veje – kloakseparering
Jf. tidsplan mv. på aarhus.dk. Når tid er forventes det at kommunen afholder møder med de enkelte grundejerforeninger etc. 

Frivillighedshovedstad

Ressourcegruppemøde:
Der afholdes møde 13/2 17.30-19.00 Knud og Klaus deltager. 

 

5. Orienteringer

Kick-off v/Erik
Møde aflyst – nyt møde aftales. 

Trykhedsnetværket v/Erik
Erik fremhævede politiets nye APP hvor man kan tippe Politiet og se om en given cykel eller bil har anmærkninger. Desuden kan man læse Politiets døgnrapport i APP’en.
Borgermøde om nabohjælp og tryghed forventes afholdt i juni, der arbejdes videre med planlægning.

Slip kræfterne fri v/Erik
Møde 7/2 17.00-18.30 Erik og Klaus deltager. 

True skov v/Jørgen
Der afholdes møde 7/2 – Jørgen deltager 

6. Øvrige

Beretning v/Klaus
Jf. under Meddelelser fra formanden.

Valg v/Klaus
Overvej din opstilling, Evt. nye medlemmer til bestyrelsen?

Flere ytrede utilfredshed med at mødetidspunkt til dagens møde var ændret fra normalt 19.00
til 18.30. Hvilket bevirkede at flere kom for sent. Det tilstræbes at mødetidspunkt ikke flyttes.

Desuden overvejer vi at flytte mødedagen tilbage til mandag.


OBS.: Næste bestyrelsesmøde 27/2 kl. 18.00 i Hasle sognehus (forhåndsafmelding fra Erik, Knud og Jesper B.).

NB! Husk afmelding til formanden hvis du er forhindret i at deltage i mødet.

Mvh.

Jesper B.

Restore Default Settings

Login Form