Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 09.01.2018

Referat af bestyrelsesmødet i Hasle Fællesråd.

Hasle Fællesråd bestyrelsesmøde:

Tid og sted:      tirsdag den 9. januar 2018, klokken 18.30 i mødelokalet

Tilstede: Klaus Bendixen (formand), Jørgen Vesterager, Jesper Rodenberg, Knud Wium Rasmussen, Jesper Bomholt, Steen C. Saabye

Afbud fra: Louise Nielsen.

Udtrådt af bestyrelsen: Ole Nørgaard Madsen

Dagsorden

0.       Revision af dagsorden.

1.       Referent: Erik.

2.       Kommentarer til sidste mødereferat.

3.       Beretningen – udkast.

3.1.    Meddelelser fra formanden.

4.       Lokalsamfundsbeskrivelsen v. Jesper.

5.       What to do – generalforsamlingen.

6.       Eventuelt.

Ad. 1:       Revision af dagsorden

Ingen ændringer

Ad.2:        Referent

Erik Vigsø.

Ad 3:        Beretningen, udkast.

Flot og velformuleret, drøftet og ingen bemærkninger derudover.

Der var to emner der blev drøftet og som senere tilføjes beretningen, og det er arbejdet i:

•  resursegruppen.

•  Tryghedssamarbejdet med Aarhus Kommune og Østjyllands Politi.

Ad 3a:      Meddelelser fra formanden.

Formanden orienterede om donation på kr. 1.500,- til juletræer og roste det flotte arbejde med opstilling af disse.  Der var stor tilslutning kun et par enkelte valgte at springe over i år.

Formanden roste specielt det flotte træ på det grønne torv.

Ad 4:        Lokalsamfundsbeskrivelsen, v/Jesper.

Beskrivelsen blev gennemgået og kommenteret, og der var bred enighed om , at det var et flot stykke arbejde Jesper har udført, og at dette nu er bestyrelsens input til kommuneplanen, under titlen ”Revideret lokalsamfundsbeskrivelse for Hasle 2017.”

Formanden roste specielt det flotte træ på det grønne torv.

Ad 5:        What to do – generalforsamlingen.

Der blev udleveret en liste med praktiske gøremål inden generalforsamlingen – denne blev drøftet og tilrettet.

Ad 6:        Eventuelt.

Forskellige informationskanaler.

Der blev fremsat ønske om at det nye Fællesråd kikker på vore informationskanaler, for at sikre at vi kommer så bredt ud som muligt.

Ny rådsstruktur ”Slip kræfterne fri” på Lokalcentre og plejehjem i Aarhus Kommune.

Erik orienterede om at der ved årsskiftet er ændret ved valgene til Lokalcentre og plejehjem i Aarhus Kommune, således at der nu vælges efter et brugervalgt mod tidligere et repræsentativt valgt rådsstruktur.

Erik opfordrer medlemmer af Hasle Fællesråd til at møde op på årsmødet i Hasle Lokalcenter, onsdag den 7. februar kl. 17.00 for derved at vise, at man er villig til at etablere et samarbejde i området.  Se vedlagte informationsfolder.

Forberedelse til Fællesrådets generalforsamling.

Slutteligt blev der bordet rundt meldt ind med hvorvidt man var villig til genvalg, og her meddelte Steen at han ønsker at holde en pause, og Knud overvejer situationen.

 

Referent:

Erik Vigsø.

Restore Default Settings

Login Form