Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 31.07.2017

Aarhus, den 04.08.2017.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hasle Fællesråd mandag den 31.07.2017 kl. 19.00 i Hasle Sognehus

Til stede: Klaus, Ole, Erik, Jesper R., Steen, Knud.

Fraværende: Jørgen, Louise, Jesper B.

 

1. Revision af dagsorden

- Godkendt.

2. Referent: Knud

3. Kommentarer til sidste mødereferat fra d. 06.06.2017

- Intet at bemærke. Godkendt.

4. Meddelelser fra formanden

- Forslag til nye mødedatoer: Tilbagemelding herom til Klaus hurtigst muligt.

14.08.2017 kl. 16.30 - 19: Dialogmøde vedr. beskæftigelse, fritids- og kulturlivet, Globus 1.

14.08.2017 kl. 19.30 – 21.30: Informationsmøde om Kommuneplanen, Værkmestergade 9.

22.08.2017 kl. 15 – 17: Møde om Anlægsprogram, Kalkværksvej 10.

22.08.2017 kl. 17.30: Ressourcemøde i Bispehaven.

29.08.2017: Fællesrådsseminar, Rådhuset, Ole deltager.

5. Udvalg:

5.01 Økonomisk udvalg (Jørgen)

Regnskab

Medlemmer

- Intet nyt.

5.02 PR

- Ole har udsendt materiale vedr. efterårets arbejde i Hasle Fællesråd. Findes på hjemmesiden og på Facebook.

- Ole skriver et indlæg vedr. nye bænke på Hasle Torv.

- Forslag om bagagerumsmarked på Hasle Torv i september. Tages op på ressourcemødet.

- Ole skriver en artikel om Urban Goods.

5.03 Udvalg for byplanlægning

- Intet nyt.

5.04 Trafik

- Se ovenfor vedr. møde d. 22.08.2017.

5.05 Miljø/kultur (Ole)

- Forårsløg: Ole kontakter Jørgen vedr. artikel herom.

- Gentænk Hasle: Orientering om møde herom på Rådhuset. Evalueringsbidrag udsendt af Ole. Se dette. Generelt meget positivt. Forslag fra mange ang. flere udstillinger i Hasle Sognehus.

- Forslag til borgerpanel til Borgermøde d. 23.08.2017:

1 repræsentant fra Beboergruppen (Jesper R. finder person herfra)

1 repræsentant fra Bispehavens afdelingsbestyrelse (Ole kontakter Leif Scherrebek)

1 repræsentant fra Ryhavens afdelingsbestyrelse (Ole finder en person herfra)

1 repræsentant fra Kornmodsbakken og Kalenderkvarteret (Steen finder en person herfra)

1 repræsentant fra Ryhavevej 1 – 5 (Jesper R. kontakter Palle)

1 repræsentant fra Grundejerforeningen Solbakken, f. eks. Mads Konge (Klaus finder en person herfra)

1 - 2 repræsentanter fra de handlende (Klaus finder personer herfra)

Deadline til Ole herom senest d. 08.08.2017.

- Vi sender et åbent brev til Byrådets partier med henblik på at stille med en repræsentant fra de forskellige partier til Borgermødet d. 23.08.2017. (Ole sørger herfor).

Deadline herfor d. 15.08.2017.

- Annonce med invitation til Borgermøde indrykkes i Lokalavisen (Klaus er ansvarlig).

6. Eventuelt

- Hasle Lokalcenter har d. 01.09.2017  25 års jubilæum . Invitation hertil følger.

Restore Default Settings

Login Form