Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 06.02.2017

Århus, den 19. februar 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde

Tid og sted: mandag d. 6/2 klokken 17.30 i grupperummet

 

Tilstede: Ole, Erik, Knud, Klaus, Jesper

Fraværende: Steen, Louise, Jørgen

 

1. Revision af dagsorden. - godkendt 

 

2. Referent: Jesper 

3. Kommentarer til sidste mødereferat. – ingen kommentarer

4. Meddelelser fra formanden.
Lyden af Hasle – jf. MK / borgermøde – udvalg nedsat.
14/2 Møde ressourcegruppe i Trivselshuset 17.30-19.30
2/3 Afholdes Fællesrådsseminar i Rådhushallen 17.30-21.30
Input til beretning ASAP til Klaus – senest 17/2
OBS. Bestyrelsesmødet 6/3 flyttes til mandag 20/2 – pga. generalforsamling

5. Udvalg.

 

5.01 økonomisk udvalg. (Jørgen) Jørgen  var ikke tilstede.

5.02 PR. (Jesper)
Der er stadig fuld fart på ugentlige artikler. Diverse referater og andre småting opdateret på hjemmesiden.   

 

5.03 Udvalg for byplanlægning.

 

5.04 Trafik. (Klaus)

Østrevej  - Poul Staghøjvej 

5.05 Miljø/kultur. (Ole/klaus)

Verserede sager. – Der er attention på bænke, el, flise er på plads. Jf. sagsoversigt fra Ole. 

Evaluering af:

Lokalsamfundsbeskrivelse/borgermøde. Stor ros til Ole fra Knud mfl. 5 har meldt sig til at arbejde videre med beskrivelsen – , der afholdes møde 7/2.

Kulturbyudstilling - Se udkast + der afholdes planlægningsmøde midt i marts -(16/3 16-18)

6. Eventuelt

OBS. Bestyrelsesmødet 6/3 flyttes til mandag 20/2 – pga. generalforsamling

Input til beretning ASAP til Klaus – senest 17/2

NB! Husk afmelding til formanden hvis du er forhindret i at deltage i mødet.

Mvh.

Jesper

Restore Default Settings

Login Form