Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 03.10.2016

Århus, d. 3. oktober 2016

Referat af bestyrelsesmøde

Tid og sted: mandag d. 3. oktober, klokken 17.00 i barakken foran kirken.

 

Deltagere: Erik, Klaus, Ole, Knud og Louise.

Afbud fra Rasmus, Steen, Jørgen og Jesper.

 

1. Revision af dagsorden.

Intet at tilføje.

 

2. Referent: Louise

3. Kommentarer til sidste mødereferat.

Godkendt, inkl. stavning af Steens navn J

4. Meddelelser fra formanden.

Årligt møde med teknik og Miljø den 4. okt. – Klaus, Erik, Ole og Jørgen deltager.

5. Udvalg.

 

5.01 økonomisk udvalg. (Jørgen)

Intet at bemærke.

5.02 PR. (Jesper)

Ugentlige artikler fungerer fint – inkl. At Ole tager stilling til, at mere aktuelle emner/artikler kan skubbe en planlagt artikel til ugen efter.

 

5.03 Udvalg for byplanlægning. (Klaus)

Udvalget har været til møde med Rådmand Kristian Würtz om trafikale problemer ved ny bebyggelse ved Ryhavevej. Kristian vil forsøge at indarbejde hensynet til de bløde trafikanter i lokalplanen.  Ved høringen skal vi være opmærksomme på at få lavet et høringssvar.

5.04 Trafik. (Klaus)

Se pkt. 5.03

Rådmanden har taget 3 områder op som skal have ekstra opmærksomhed. Herredsvang er et af de 3 punkter. Klaus gennemgik de tiltag som der blev talt om.

5.05 Miljø/kultur. (Ole)

Ole gennemgik opgavelisten.

Elbrønd på torvet: Klaus har skrevet en mail til Kim Guldvad ang. strøm – intet svar endnu. Jørgen har talt med Iben som er meget positiv – hun er i gang med at kontakte relevante kolleger. Jørgen har bedt om nedgravning af 3 rør til juletræ.

Blomsterløg: Ryhaven får leveret blomsterløg i denne uge.

Tematur til Atriumhuset: det er den 29. okt. – alle er velkommen. HFs medlemmer må meget gerne dele dette arrangement. Kom frisk med nye ideer til en tematur. Hvis det er en succes, så vil HF står for sådanne ture 2-3 gange om året.

Forslag til hvad der skaber Hasles identitet: Ole fortalte hvad han ser som identitet – og stiller spørgsmålet hvor væsentligt skal et emne (alt fra små milepæle til store kolosser som fx Bispehaven) være, for at det er identitet?

Klaus foreslår at Ole omformulerer det som en artikel. Ole overvejer dette – og sender det nuværende ud til bestyrelsen, til refleksion.

Desværre fik vi afslag på både kunstudstilling i forbindelse med Kulturby 2017 og karneval.

6. Eventuelt

HF møde i november flyttes til den 14. – sædvanlige tid og sted.

Restore Default Settings

Login Form