Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 05.12.2016

Aarhus, december 2016

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hasle Fællesråd

Mandag d. 5. december, klokken 17.30 i barakken foran kirken.

 

 

0. Til stede.

Til stede var Louise, Klaus, Jørgen, Ole, Knud og Steen.

Jesper og Erik havde meldt afbud.

1. Revision af dagsorden.

Intet at bemærke.

 

2. Referent: Steen.

Steen afløste Jørgen denne gang.

3. Kommentarer til sidste mødereferat.

Intet at bemærke.

4. Meddelelser fra formanden.

 

Tilskud 2017/2018.

Vi vedtog at søge om 20.000 i 2017. Klaus laver argumentation herfor. Jørgen bistår Klaus med en oversigt over foreninger m.v.

Vedtægter vedr. kommunen og fællesrådene.

Revidering pågår.

Det er vigtigt, at vi ikke kommer i en rolle som kommunens "lakajer".

Vores fokus skal være lokalsamfundet, ikke kommunen, og i forbindelse med f.eks. planforslag, der vedrører vores område, skal vi sikre åbenhed overfor borgerne, både før og efter planerne.

Vi bør overveje flere borgermøder.

Ressourcegruppen.

Der er møde i ressourcegruppen den 7. december 2016. Klaus og Ole deltager, bl.a. for at drøfte aktiviteter i 2017 i Hasle.

5. Udvalg.

 

5.01 økonomisk udvalg. (Jørgen)

Oversigt over posteringer for året til og med 5. december 2016 blev uddelt. Der udestår i året ca. 10-15.000 kr. udgifter til entreprenør i forbindelse med juletræerne.

5.02 PR. (Jesper)

Udgik p.g.a. Jespers fravær.

 

5.03 Udvalg for byplanlægning. (Klaus)

Det er vigtigt, at der bliver taget hensyn til, at Hasle er forskellig fra Aarhus V.

Den overordnede strategi er, at der skal byfortættes. men stadig være plads til grønne områder.

 

5.04 Trafik. (Klaus)

Krydset Herredsvej/Ringvejen har p.t. fokus i pressen.

5.05 Miljø/kultur. (Ole)

Mødet 29. nov. på Bautavej

Erfaringerne fra mødet blev gennemgået. Klaus og Ole deltog fra fællesrådet.

Juletræ

Jørgen har gjort en utrolig stor indsats og herved arrangeret, at der i år er 2 juletræer - et på selve torvet, og et på "det grønne torv".

Bænke på torvet

Der er møde den 11. december med besigtigelse af kommunen. Klaus deltager.

6. Eventuelt

Intet at bemærke.

Restore Default Settings

Login Form