Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 09.01.2017

Hasle Fællesråd bestyrelsesmøde:

Tid og sted: mandag d. 9. januar, klokken 17.30 i annekset.

 

 

1. Revision af dagsorden

Behandling af lokalsamfundsbeskrivelse til Kommuneplan 17 fastholdes under pkt. 5.05.

 

2. Referent: Ole

3. Kommentarer til sidste mødereferat

Den overordnede strategi refereret i punkt 5.03 er kommunens strategi.

4. Meddelelser fra formanden.

Den 22, januar kl. 11.30 indvielse efter renovering i Kirkehuset/Sognegården efter festgudstjeneste i kirken med biskoppen som prædikant.

 

Klaus har møde den 17/1 med Tine Holm Mathiasen (Medborgerskabspolitik, Borgmesterafdelingen) om korsang til kulturbyudstilling.

 

Klaus har møde den 17/1 på Rådhuset om regelgrundlaget for fællesrådene.

5. Udvalg

 

5.01 økonomisk udvalg. (Jørgen)

Jørgen oplyser, at udgifter til juletræ inkl. bygning af rør til fastgørelse beløber sig til 13.000 kr., hvoraf en del bogføres på 2017-regnskabet.

5.02 PR. (Jesper)

Vi skal undgå at skrive ordet facebook i artikler.

 

Plan for artikler med forbehold for ændringer:

Den 16/1: Oplæg til arbejdet med lokalsamfundsbeskrivelse

Den 13/1: Tryghedsrenovering i Bispehaven

Den 30/1: Indvielse af Sognegård/Kirkehus

Den 6/2: Borgermøde om lokalsamfundsbeskrivelse den 31/1

Den 13/2: Kulturbyudstilling

Den 20/2: Skilsmisse i en præstefamilie i 1800-tallet

Den 27/2: Den foreløbige lokalsamfundsbeskrivelse til Kommunen

5.03 Udvalg for byplanlægning

Lokalsamfundsbeskrivelse behandles under pkt. 5.05.

5.04 Trafik. (Klaus)

Krydset Herredsvej/Ringvejen

Divergerende opfattelser af effekten refereret.

Vurdering i løbet af foråret.

Mødet med kommunen 21. dec.

Om trafik i Solbakkeområdet og med deltagelse af to repræsentanter fra området og Klaus fra HF: Drøftelse af lukning af Høgevej i stedet for Staghøjvej; ikke aktuelt kommunal økonomi til at imødekomme ønske om hævet kryds Østrevej/Højkolvej.

 

Drøftelse af Viborgvejs udbygning og Holmstruphøjvejs udmunding i Viborgvej, problemerne omkring Ryhavevejs

udmunding i Viborgvej, kollektiv trafikbetjening af Kornmodsbakken (Grundejerforeningen forventes ifølge Steen

at udtale sig i forbindelse med høring om linje 22). Klaus tager problemstillingerne med i oplæg til borgermøde

den 31/1.

 

5.05 Miljø/kultur. (Ole/Klaus)

Verserende sager

Møde den 7/12 om Hasle Torv med deltagelse af Mikkel Esben Christensen fra Kommunen og Klaus fra HF. Resultater bekræftet ved mail af 7/12 fra Mikkel Esben Christensen: Tilsagn fra Mikkel Esben Christensen om at undersøge muligheder for strøm og bænke på torvet og at viderebringe behov for afskærmning og information om problemer med biler på Torvet (’genveje’ for udkørsel på Viborgvej, parkering til skade for flisebelægning i forbindelse med ærinder til adressater på Torvet).

 

I serien ’HVEM HVAD HVOR i Hasle’ behandles Bispehavens tryghedsrenovering i artikel den 23/1.

Lokalsamfundsbeskrivelse/borgermøde

Oplæg til lokalsamfundsbeskrivelse udbygges med grøn kile mellem Hasle Bakker og Marienlystparken.

Klaus sender annonce for borgermødet den 31/1 til Lokalavisen.

Formøde til borgermødet den 23/1 kl. 19 (Klaus indkalder og udsender udkast til pp-præsentation udarbejdet af Klaus (trafik) og Ole (identitet, bycenter og grønne kiler)).

Kulturby

Der påregnes udstilling i perioden torsdag den 11. maj – søndag den 14. maj (begge dage inkl.) alle dage kl. 10-16.

Ole udsender indkaldelse til udstillingspartnere om møde den 18/1 kl. 16-18 i Sognegården/Kirkehuset.

Jørgen sørger for vin og petit four til mødet den 18/1.

6. Eventuelt

Intet.

 

Restore Default Settings

Login Form