Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 02.05.2016

Referat af bestyrelsesmøde

Tid og sted: mandag d. 2. maj, klokken 17.30* i ”Barakken”

 

Tilstede: Klaus, Knud, Ole, Cigdem (som erstatning for Rasmus), Jesper

1. Revision af dagsorden. - Godkendt

 

2. Referent: Jesper

3. Kommentarer til sidste mødereferat. Referat godkendt


4. Meddelelser fra formanden
.


Klaus og Ole har 25/4 deltaget i møde i ”Ressource Gruppen” indkaldt i kommunalt regi – jf. referat rundsendt 3/5 fra Klaus. Næste møde i ”Ressource gruppen afholdes 9/6.
Ole og Klaus deltager i møde med Journalist Louise fra Lokal Avisen 2/6 for evt. samarbejde / Koordinering af artikler etc.

5. Udvalg.

 

5.01 økonomisk udvalg. (Jørgen)


Intet nyt – Jørgen ikke tilstede.


5.02 PR.

Artikler fra Ole publiceres hver uge på Hjemmeside og Facebook. Pt. Synes 197 godt om hvor Facebook side og der er jævnlig kommenterer fra besøgende ift. artikler.
Vi ”booster” stadig udvalgte artikler på FB med ca. 100,- pr. gang.

 

5.03 Udvalg for byplanlægning. Intet nyt

 

5.04 Trafik.


Fokusområder er jf. anlægsplan er stadig Herredsvej, Østrevej, Ryhavevej. For Herredsvej overvejes i indgående retning ved ringvej at lave 2 højresving + 1 lige ud kombineret med venstresving – dette for at begrænse trafikken ind ad Herredsvej.
Styrergruppen for fællesrådene afholder 12/5 møde om arbejdsprocessen for anlægsprogrammet 2017 – Klaus deltager.

5.05 Miljø/kultur.

Jf. også rundsendt mail af 28/4 fra Ole:
Sommerfest droppes da vi mangler opbakning / ressourcer / tid.

Kulturby 2017 – jf. mail fra Ole af 16/4 – Bestyrelses godkendte at der arbejdes videre med oplægget fra Ole.
Hasle Torv – Der følges op på Iben Randlev fra kommunen vedr. bænke, træer etc.

Ellen Bodils ønske om et fælles Skt. Hansbål drøftet – Vi mangler ressourcer.

Steens input vedr. evt. Karneval i Hasle drøftet – men da Steen mangler udsættes videre drøftelse til senere møde.


6. Eventuelt.

_______________________

Næste møde (udvalgsmøde) afholdes 6/6 kl.17.00 Viborgvej 148, hos Real Mæglerne.

Restore Default Settings

Login Form