Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af M/K-udvalgsmøde 01.06.2015

Referat af M/K-udvalgsmøde den 1-6-15

Til stede

Jesper, Louise, Klaus og Ole (referent).

Blomsterløg og blomsterhjørner

Udsat på grund af Jørgens og Knuds fravær.

Viborgvej – smukke veje

Afventer endelig afklaring af planer for Viborgvejs udvidelse.

Det forventes, at Jørgen vil vide mere om mulig henvendelse fra Hasle-Nyvangsvej Grundejerforening.

Klokkerparken

Flemming Olsen aftalt med Ole at være klar til interview om Klokkerparken med henblik på artikel til hjemmeside inden sommerferien.

Fritidsklub Ellekær og unge i Hasle

Efter orienteringen i beretningen til repræsentantskabsmødet giver Fritidsklub Ellekær ikke umiddelbart anledning til yderligere behandling i Hasle Fællesråd.

Louise orienterer sig i Bispehavens Afdelingsbestyrelse om anledning for Hasle Fællesråd til at spille en rolle i forhold til unge over 18 år.

Hasle Torv

Ole modtog fra Klaus materiale om blomsterkummer, belysning og juletræ til behandling i M/k-udvalget med henblik på opfølgning.

Ole kontakter Rasmus om evt. plan for festdag/torvedag august/september 2015 som forudsætning for at kunne gennemføre arrangement i år.

Udskrivelsen af valg før sommerferien giver ikke tid nok til planlægge og aftale valgarrangement.

Klaus orienterede om kirkefest den 12/6.

Bekræftet, at trafikproblemer på Hasle Torv sorterer under Trafikudvalget.

Tryghedsprojektet i Bispehaven

Louise følger projektet og overvejer artikelmuligheder.

Temature i Hasle

Ole kontakter Rasmus med henblik på sammen med Louise og ham at overveje mulighed for tur om boligmiljø i Hasle lørdag den 29/8.

Kulturhovedstad 2017

Ud over foreslået tema om alsidigt boligmiljø pegede Klaus på smukke indfaldsveje om temamulighed.

Ole arbejder videre med konkretisering.

 

Restore Default Settings

Login Form