Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af M/K-udvalgsmøde den 01.06.2015 Opsamling og Oplæg

M/K Udvalgsmøde den 1-6-15

Opsamling og oplæg

 

Blomsterløg og blomsterhjørner

Sagen behandles af Jørgen og Knud, jfr. aftale på bestyrelsesmøde den 4-5-15.

 

Viborgvej – Smukke veje

Behov for afklaring af, om planer for Viborgvej influerer på sagen med renovering af træbeplantning på sydsiden af Viborgvejs firesporede stykke, jfr. behandling på bestyrelsesmøde den 4-5-15. Afventer i øvrigt henvendelse fra Hasle-Nyvangsvej Grundejerforening.

 

Klokkerparken

Afventer afklaring af, om sagen alene handler om nedgravning af ledninger og udvidelse af sti i forbindelse hermed. Bestyrelsen konkluderede på sit møde den 4-5-15, at dette alene ikke kan begrunde borgermøde om parken. Knud og Ole drøfter repræsentation i forhold til Kommunen og opfølgning med henblik på at kunne informere beboere.

 

Fritidsklub Ellekær og unge i Hasle

Ser ikke ud til at være aktuelle sager for Hasle Fællesråd. Fritidsklubben er ifølge beretning fra repræsentantskabsmødet startet. Ligeledes konstateres i beretningen, at uro fra unge i aldersgruppen 15-25 år tilbage fra fængsel eller lukket institution har givet anledning til partnerskabsaftale mellem Aarhus Kommune, Østjysk Politi og Østjysk Bolig.

 

Men der er i beretningen påpeget behov for tilbud til unge over 18 år som aldersgruppe. Har Hasle Fællesråd en rolle i forhold hertil?

 

Hasle Torv

Klaus gav på bestyrelsesmøde den 4-5-15 tilsagn om at kontakte Kommunen med henblik på afklaring af verserende sager om blomsterkummer, nedlæggelse af ledninger til belysning af træer og opstilling af belyst juletræ i december 2015.

 

I beretningen til repræsentantskabsmødet forudsættes fælles ’festdag’ eller ’torvedag’ i august/september2015. Er det realistisk med start på forberedelser i juni måned? Og hvad siger tidligere erfaringer med tilsvarende arrangementer om behov for økonomi og arbejdskraft? – Kan det være en mulighed i denne sommer at indbyde opstillede partier til folketingsvalget til vælgerdag på torvet med boder/biler/campingvogne/standere?

 

Trafikproblemer på torvet er vel en sag for Trafikudvalget?

 

Tryghedsprojektet i Bispehaven

Orientering herom i beretning til repræsentantskabsmøde. Opfølgende orienteringer er vel en sag for Pr-udvalget?

 

Temature i Hasle

På Lokalhistorisk Arkiv fortalte de, at der tidligere har været interesse for informationsture i Hasle. Er det værd at forsøge genoptaget?

 

Muligheder for temaer kunne være:

1) Boligmiljø i Hasle. Samling hos Rasmus til orientering om ejerboliger og efterfølgende fremvisning af bolig til salg i nærheden; besøg i de nye ungdomsboliger på Bispehavevej, herunder den lukkede atriumgård og altanerne med udsigt; besøg i Lokalcenter Hasle med orientering om åbne aktiviteter; besøg og orientering i Bispehavens Trivselshus; besigtigelse af prøvehus i Ryhaven med orientering om renovering.

2) Skoletur

3) Kirketur

4) Andre?

 

Kulturhovedstad 2017

Hvis vi vil bidrage, er det næppe for tidligt at spekulere på med hvad. Vil udstilling kunne være en mulighed? F.eks. om Hasle som alsidigt boligmiljø?

 

 

 

 

 

 

 

Restore Default Settings

Login Form