Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 10.08.2015

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 10. august, klokken 19.00

i ”Den gamle Præstebolig”

 

 

Afbud fra Jesper og Rasmus

 

1. Ingen ændringer af dagsordenen.

 

2. Referent: Jørgen

 

3. Ingen kommentarer til sidste mødereferat.

 

4. Meddelelser fra formanden:

a) 17. aug. Møde om godsbanen - der er 200.000 kr til sociale aktiviteter

b) 19. oktober kl. 19.00. Møde i Teknik og Miljø med Fællesrådene.

Tilmelding til Klaus

 

5. Udvalg.

 

5.01 Økonomisk udvalg.

 

Der bevilges:

1.000 kr. til hjemmesiden for Facebookopdateringer om HFR aktiviteter.

Lille interview med Klaus lægges på hjemmesiden.

500 kr. til plastkasser til opmagasinering af vores partytelt. Teltet er opmagasineret i et lille siderum til Hasle Kirkes Kapel

 

5.02 PR:

Koblingen mellem Hjemmesiden og Facebook køre fint - flere ’besøg’.

Torsdag den 13. august 19.00 afholdes borgermøde om Klokkerparken i Hasle Sognegård på hjemmesiden.

Ungdomsboliger i Ryhaven kan besøges efter nærmere aftale/info fra Ole

 

5.03 Udvalg for byplanlægning.

Sandkåsvej: Steen kommer med forslag til indsigelse mod omdannelse af offentligt område til boligområde.

 

5.04 Trafik.

Ole vil skrive en artikel om trafik-/fartproblemer i hele Hasle-området.

Møde på Kalkværksvej - Center for Byudvikling og Mobilitet, Teknik og Miljø - den 7. oktober om anlægsprogrammet for trafik. HFR har indsendt ønsker hertil - jf. hjemmesiden.

Henvendelse fra beboer - Edith - på Blichersvej om passagen ved Hasle Centervej og Nettoproblematikken. Ole - artikel???

20/8 møde i Skjoldhøj Sognegård om trafikproblemer ved udkørslen fra Holmstruphøjvej. Klaus deltager.

 

5.05 Miljø/kultur:

Torsdag den 13. august 19.00 afholdes borgermøde om Klokkerparken i Hasle Sognegård om bl.a. beplantning og bevaringsværdige træer, belægning og bredde på stien mod vest, begrænsninger for motorkøretøjers brug af stierne, belysning og om legepladsanlæg mod Klokkervej. HFR er, paraplyorganisation’ for arbejdet.

Torvet: De væltede/udgåede træer udskiftes i efteråret.

Juletræ. Vi vil arbejde for at få et juletræ på Torvet i år.

Vejfest på Østrevej: Beboere herfra har henvendt sig for at få HFR til at indkøbe standardiseret afspærring til brug ved vejfester i hele HFR område.

Temaarrangementer:

  1. Ryhavens renovering + 50 nye ungdomsboliger. Nærmere følger - dato 14.11
  2. Letbanen - nærmere følger - Kommunen inviterer til orienteringsmøde - i midtbyen først
  3. Flere infomøder kommer på tale senere

Kulturbyprojekt 2017 ’Rethink’ på mødet i MK-udvalget 1/6 om hvordan Hasle kan trækkes ind i projektet - evt. materialer hertil fra kommuneplan Aarhus 2030. Bilag af ONM udleveret (uploaded)

 

6. Eventuelt:

Steen omtalte Mind your own business - www.myob.dk .Projekt, som har til formål at støtte unge mennesker med opstart af egen virksomhed. Kører i Tilst

Steen omtalte: Nabohjælp - med sms-kæde på privat basis - en mulighed.

Østrevej efterspørger om HFR kunne indkøbe afspærringsmateriel m.h.p. på udlån til vejfester. Afklares senere.

 

Jørgen Vesterager

Restore Default Settings

Login Form