Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 09.11.2015

Aarhus, d. 10. november 2015

 

Referat af bestyrelsesmøde

Tid og sted: mandag d. 9. november, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

 

Louise og Knud var fraværende med afbud.

 

1. Revision af dagsorden.

Intet at bemærke.

 

2. Referent: Steen

 

3. Kommentarer til sidste mødereferat.

Mødereferatet fra den 10.08 vil Jørgen efterfølgende sende ud til os, så vi kan diskutere det på næste møde.

4. Meddelelser fra formanden.

Mødet på Bautavej den 19.10.2015:

  • Klaus orienterede, specielt omkring letbanen, hvorunder han havde spurgt om, hvorvidt fase 2 ville indebære ekspropieringer i Hasle i linieføringen fra Hasle Torv mod Edwin Rahrsvej. Svaret var umiddelbart nej. Et optimistisk gæt på, hvornår fase 2 kommer i drift, er i 2021.
  • Der vil komme materiale, vi efterfølgende skal bearbejde.

Næste fællesrådsseminar er den 03.03.2016. Vi vil på vores møde den 11.01.2016 finde ideer til temaer og problemstillinger.

 

5. Udvalg.

 

5.01 økonomisk udvalg. (Jørgen)
Jørgen rykker restanter for kontingent.

Budgettet for næste år udestår, men vi har p.t. mange penge i kassen – ca. 74.000 kr.

Fakturaer for Facebook-boost udskriver vi ikke umiddelbart, men kan gøre det i tilfælde af revision.

Jørgen foreslog en bus-ekskursion for fællesrådet for at få inspiration. Dette fandt vi andre var en god ide.

5.02 PR.
Jesper får efterfølgende hjælp af Rasmus til at justere Facebook-annoncebudgettet, så det udnyttes optimalt. Vi diskuterer det i PR-regi.

Jesper justerer domæneopsætningen til de 2 domæner til vores Web site.

Ole vil efter mødet etablere redaktionskomiteen, når Louise får tid til at mødes med ham og Steen.

Steen kontakter Mind Your Own Business for at aftale besøg/interview i december.

Ole vil gerne lave en opfølgning på emnet tyverisikring/nabohjælp.

Ole interviewer Steen omkring den første ”oase”, Marienlystparken.

Rasmus har kontaktet TV2 omkring deres negative indslag om ”Aarhus V” og herunder gjort dem opmærksom på, at det altså er i Gellerup, ikke Hasle, disse problemer fortrinsvis er. Vi vil gerne have en positiv vinkel på 8210.

 

 

5.03 Udvalg for byplanlægning.
Steen rykker kommunen for reaktion på vores høringssvar om Sandkåsvej.

 

5.04 Trafik.
Klaus refererede fra de møder, han havde deltaget i siden sidste fællesrådsmøde:

  • Mødet på Bautavej den 19.10.2015, hvor også Ole og Steen deltog (jfr. Punkt 4, Meddelelser fra formanden).
  • Mødet den 21.10.2015, hvor også Knud deltog. Her blev der fremlagt 5 konkrete ønsker, herunder:
  1. Herredsvejs trafikbelastning
  2. Letbanen fase 2
  3. Ryhavevej vedr. karambolage mellem parkering og cyklister.

5.05 Miljø/kultur.
Hasle Torv – Rasmus og Klaus kontakter kommunen for at specificere vores ønsker omkring permanent stik til juletræsbrønd, bænke og fjernelse af ”sten”.

Rasmus finder en løsning omkring strømudtag til juletaget, f.eks. via pizzamanden, Sadolin eller boligblokken.

Jørgen forhører sig hos en anlægsgartner om ”vandalsikret” juletræ 6-8 meter i betonklods.

Ole har rykket for svar på vores input omkring ”Kulturby 2017”.

Angående tematuren i Ryhaven lørdag den 14.11.2015 opretter Steen en begivenhed på Facebook.

6. Eventuelt.

Jørgen berettede, at HF’s telt og Solbakkens mosteri nu var opmagasineret i et siderum til kapellet.

Jørgen opfordrede til at vi finder en smartere måde at håndtere vores dokmenter på i ”skyen”. Måske a la Google Docs. Vi skal bl.a. finde ud af struktur og indhold. PR-udvalget forbehandler sagen.

 

Steen, 10.11.2015, ajourført 14.10.2015, S. E. & O.

Restore Default Settings

Login Form