Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 13.04.2015

Bestyrelsesmøde i Hasle fællesråd

Tid og sted: Mandag d. 13. april 2015, klokken 19.00

i ”Den gamle Præstebolig”

Referat fra bestyrelsesmødet:

 

Til stede:           Ole Nørgaard Madsen, Rasmus Milling, Jesper Bomholt, Janne Greve, Klaus Bendixen,

Knud Wium Rasmussen

Afbud:               Jørgen Vesterager,Steen Saaby, Louise Nielsen

 

1. Revision af dagsorden

- Under ’Diverse’: Ryhavens renovering.

 

2. Referent: Knud

3. Bestyrelsens konstituering

- Klaus bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen, - og gennemgik herefter bestyrelsens  ud-

valgsposter. - Se vedhæftede fil med ’Bestyrelse og udvalg’.

4. Forslag til mødetidspunkter i Hasle Fællesråd 2015 - 2016

- Godkendt med enkelte rettelser. – Se vedhæftet bilag ’Mødetidspunkter 2015-2016’.

5. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde d. 16.03.2015

- Godkendt med stor ros til referenten.

 

6. Nye vedtægter (bilag udsendt)

- Taget til efterretning.

 

7. Anlægsprogram (bilag udsendt)

- Klaus orienterede.

 

8. Vindmøller (bilag udsendt)

- Klaus orienterede.

 

9. Diverse

- Ryhavens renovering: Ole orienterede. – Forespørgsel om eventuelt ønske om en artikel herom blev

godkendt. Ole forfatter en sådan med en præsentation af området.

10. Eventuelt

- Intet.

- Næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 04.05.2015 kl. 19.00. Rasmus referent og ansvarlig for forplejning.

Restore Default Settings

Login Form