Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsemøde 06.10.2014

Referat af bestyrelsesmøde

Tid og sted: mandag d. 6. oktober. 2014, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

 

Tilstede: Klaus, Knud, Jesper, Jørgen, Steen og Rasmus

Fraværende: Birger og Leif

Klaus er dirigent.

 1. 1. Revision af dagsorden.

Der er følgende kommentarer til dagsorden:

 • Rasmus er referent i dag, idet han var syg sidste møde.
 • Klaus ændre lidt på dagsordenens rækkefølge og dagsordenen godkendes.

2. Referent: Rasmus

3. Kommentarer til sidste mødereferat.

Der er følgende kommentar fra sidste referat.

 • Jesper efterspørger korrigeret referat samt aktivitetsplan fra Jørgen. Der er forvirring om hvilke referater, der mangler. Jørgen følger op og sender rettelser fra bl.a. juli-referat til Jesper, som uploades til hjemmesiden.

4. Meddelelser fra formanden.

 • Deltagelse i møde d. 26.11 vedr. ”Fællesråd: område Viborgvej – Børn & Unge” – Knud og Klaus deltager.
 • Klaus har deltaget i møde vedr. anlægsprogrammet d. 07.11. Klaus efterspørger yderligere deltagelse i sådanne møder fra den øvrige bestyrelse. Klaus understreger vigtigheden af kontakten til de personer, der besidder stillingerne i kommunen – især fordi, der er sket store ændringer. Det er et årligt tilbagevendende møde, hvorfor Klaus opfordre til at deltage næste år.
 1. Klaus har fremsendt referat – det forventes naturligvis, at alle har læste fremsendte referater fra Klaus. De væsentligste punkter fra mødet nævnes her.
 2. Kim Mulvad har lovet, at der kommer blomsterkummer, dog med forventning om mere borgerinddragelse.
 3. Juletræ på torvet – Klaus har forespurgt et overslag på at få indlagt el på Torvet. Der er nedlagt tomrør.
 4. Mange veje bliver Privat fællesveje og ikke længere offentlige/kommunale veje – se referat fra anlægsmøde udsendt af Klaus. Kommunen forventer at spare kr. 10 mio. Kommunen levere vejene i god stand inden de nedkvalificeres.
 • Der diskuteres grænser for fællesrådene. Holmstrup har ikke noget fællesråd og det diskuteres hvorvidt området ved Holmstrup skal inddrages som et område i Hasle Fællesråd. Det er der umiddelbart stemning for, såfremt området levere medlemmer til bestyrelsen og deltager aktivt. Klaus skriver et brev til grundejerforeningen.
 • Letbanen bliver igen vendt. Kommer den af Ryhavevej? Klaus pointere, at det først bliver ændret/fastlagt efter VVM-undersøgelse. Ikke alle er enig om den reelle mulighed for at ændre linjeføringen af Ryhavevej.

5. Udvalg.

 5.01 økonomisk udvalg. (Jørgen)

 • Hasle Nyvang grundejerforening er nyt medlem af HF
 • Der er pt. ca. 69.000 på kontoen.
 • HF råder over et stor telt og muligheden for at medlemmer og andre foreninger med tilknytning til HF kan låne teltet. Man skal kontakte bestyrelsen for godkendelse af lån af teltet. Jørgen og Knud udarbejder et forslag til en formular.

5.02 PR.

 • Der bliver stillet spørgsmål omkring omkostningerne til hjemmesiden. Jesper og Rasmus pointere, at prisen bestemt er konkurrence dygtig.
 • Der mangler, at blive lagt referater op. Jesper uploader disse, så snart de er godkendt og fremsendt i korrigerede udgaver.
 • Under evt. gennemgår Jesper hjemmesiden og viser hvordan vi gør følgende:
 1. Redigere artikler – samt flytning heraf (f.eks. fra Nyheder til Arkiv)
 2. Hvordan vi opdatere og artikler
 3. Hvordan vi ændre synligheden af artikler – ikke alt skal være offentlig (bl.a. skal sagslisten kun være synlig for bestyrelsen)
 • Jesper foretager alt vedr. billeder og links på hjemmesiden.

5.03 Udvalg for byplanlægning.

 5.04 Trafik.

 • Klaus og Rasmus deltog i møde d. 08.10 vedr. ønsker til anlægsprogrammet. Der var fortsat mange gamle ønsker på kommunens meget lange liste over ønsker fra fællesrådene, hvorfor der kan opstå tvivl om hvorvidt fællesrådene overhovedet bliver taget seriøst hos kommunen.
 • Det er pr. 1.11 ansat sket en nyansættelse hos kommunen i form af Lisa Hoppe, som overtager efter Preben.

5.05 Miljø/kultur.

 • Grønne områder
 1. Klokkerparken bliver nok ikke til noget, idet der alligevel ikke var afsat midler hertil. Der er naturligvis fortsat penge til vedligehold af parken og ideen om en renovering er parken er ikke helt død. Parken roses for den fine tømningsordning med hundeskraldespandene. Klaus læser mails op, som tidligere er fremsendt.
 2. Hasle Torv
 • Blomsterkummer+sten+bænke+lys+el, hvad er status?
 • Klaus læser mails op, som tidligere er fremsendt.
 • Juletræ – kan det nås? Hvad er omkostninger til lys, ledning samt fastgørelse, hvorfor vi strøm fra?

6. Eventuelt.

Klaus har modtaget en indkaldelse til Landsbyprisen – det vurderes, at det ikke er relevant for os.

 Næste møde 8/12, Knud er referent og madskaffer

 

Restore Default Settings

Login Form