Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsemøde 16.06.2014

Århus, d. 3. juli 2014

 

REFERAT af bestyrelsesmøde

mandag d. 16. juni 2014, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

 

 1. Revision af dagsorden.
Godkendt

 2. Referent: Jørgen

3. Kommentarer til sidste mødereferat.
Ingen kommentarer

4. Meddelelser fra formanden.
1. juli møde i fællesrådenes styregruppe om ansvarsforsikring i forbindelse med frivillig arbejdskraft ved

Fællesrådenes arrangementer.

5. Udvalg.

 5.01 økonomisk udvalg. (Jørgen)

  • Digital postkasse - er etableret
  • Regnskab til dato - fremlagt
  • Medlemssituationen - Vi mangler betaling fra enkelte medlemmer. Jørgen rykker disse.

 5.02 PR.

Intet nyt

 5.03 Udvalg for byplanlægning.

Intet nyt

 5.04 Trafik.

Fra anlægsprogrammet for 15 - 17, som Klaus skal til møde om, var følgende punkter af

interesse for os:

Herredsvejs forlægning ved det nye sygehus og de konsekvenser det evt. måtte have for trafikmængden på

den del af Herredsvej, der går forbi skolen. Samtaler med Trafik og Veje om Hasle Ringvej/Herredsvej har været

ført og vil fortsat blive det for at sikre en reduktion af trafikmængden.

Der udføres arbejder for at reducere antallet af ’sorte pletter’ på Ydre Ringvej

Ny organisationsplan for Teknik og Miljø fremlagt - kan ses på kommunes hjemmeside.

Parkeringspolitik på Ryhavevej

5.05 Miljø/kultur.

Der
er d.l. for ansøgning til Grønne Ildsjæle - Knud ansvarlig

Klokkerparken. Knud har været til møde herom i arbejdsgruppen, hvor en repræsentant fra Miljø deltog.

Her blev det fremført, at kommunen søger ekstern medfinansiering

6. Eventuelt.

Sagslisten m. noter redigeres af Rasmus og lægges op af Jesper.

Aktivitetslisten føres af Jørgen og lægges op af Jesper

Rasmus fremlagde nogle ideer til torvedag. Fik ros og kommentarer. Arbejder videre hermed.

 

Restore Default Settings

Login Form