Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 07.04.2014

Hasle Fællesråd – bestyrelsesmøde d. 07.04.2014

 

 

Formand

Næstformand

Kasserer

Økonomi

Trafik

byplan

Miljø/kultur

PR-udvalg

Jesper

 

 

 

 

 

 

 

x

Jørgen

 

 

x

x

 

x

x

 

Knud

 

x

 

 

x

x

x

 

Birger

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaus

x

 

 

x

x

x

 

 

Leif

 

 

 

 

 

x

x

 

Rasmus

 

 

 

 

 

x

x

x

Steen

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

Til stede:          Steen Saabye, Rasmus Milling, Klaus Bendixen, Leif Scherrebeck, Jørgen Vesterager,

                             Knud Wium Rasmussen

Fraværende:   Birger Olesen, Jesper Bomholt

Referent:         Knud blev valgt til referent.

Indledningsvis en præsentationsrunde.

 

 Konstituering af Hasle Fællesråd 2014- 2015. Se skema ovenfor

1.       Åbne sager:

Klaus gennemgik de åbne sager. ’Letbanens linjeføring’ tages op som et selvstændigt punkt på førstkommende bestyrelsesmøde. Det blev oplyst, at tidshorisonten er 15 – 20 år fra nu.

Listen over ’Åbne sager’ fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde. Her foretages den endelige prioritering.

Af hensyn til de nye bestyrelsesmedlemmer fremførte Klaus, at Hasle Fællesråds bestyrelse normalt ikke selv starter sager, men fortrinsvis støtter sager fra fællesrådets medlemmer. Dog kan bestyrelsen selv initiere en sag, hvis dette synes relevant.

På førstkommende bestyrelsesmøde skal de enkelte udvalg endeligt konstitueres.

                             Trafik:

                             Haslevangen

                             Herredsvej

                             Dr. Holstvej

                             Trafiktællinger

                             Ulovlig og farlig kørsel

                             Holmstruphøjvej/Viborgvej

 

                             Miljø/kultur: 

                             Klokkerparken

                             Bekæmpelse af skrald i området

                             Skøjtebane ved Klokkervej

                             Oprydnings-aktivitetsdag

 

                             Byplan:             

                             Letbanens linjeføring

 

2.       Referat fra repræsentantskabsmøde d. 17.03.2014

Referatet blev udleveret på mødet og gennemgået. Kommentarer til referatet rundsendes til bestyrelsen til orientering og samles sluttelig af Klaus.

 

3.       Invitation til ’Orienteringsmøde vedr. Forslag til ny organisation af Teknik og Miljø’ i Rådhushallen d. 10.04.2014 kl. 19.30 – 21.00

Klaus deltager på Hasle Fællesråds vegne.

 

4.       Forslag til mødedatoer for bestyrelsesmøder i Hasle Fællesråd:

28/4, 26/5, 16/6, 11/8, 8/9, 13/10, 10/11, 8/12, 12/1, 16/2, 16/3 (generalforsamling)

Afstemmes inden næste bestyrelsesmøde d. 28/4. Tilbagemelding til Klaus.

Det blev aftalt, at nogle af mødedatoerne vil kunne omlægges til udvalgsmødedatoer, hvilket endeligt aftales på førstkommende bestyrelsesmøde d. 28/4 – 2014.

 

5.       Eventuelt

Knud orienterede om det netop indgåede forlig om ny organiseringsstruktur på Fritids- og Ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Den nye struktur træder i kraft pr. 01.01.2015.

           

                

                            

 

 

 

 

Formand

Næstformand

Kasserer

Økonomi

Trafik

byplan

Miljø/kultur

PR-udvalg

Jesper

 

 

 

 

 

 

 

x

Jørgen

 

 

x

x

 

x

x

 

Knud

 

x

 

 

x

x

x

 

Birger

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaus

x

 

 

x

x

x

 

 

Leif

 

 

 

 

 

x

x

 

Rasmus

 

 

 

 

 

x

x

x

Steen

 

 

 

 

 

x

x

x

 

Til stede:          Steen Saabye, Rasmus Milling, Klaus Bendixen, Leif Scherrebeck, Jørgen Vesterager,

                             Knud Wium Rasmussen

Fraværende:   Birger Olesen, Jesper Bomholt

Referent:         Knud blev valgt til referent.

Indledningsvis en præsentationsrunde.

 

 Konstituering af Hasle Fællesråd 2014- 2015. Se skema ovenfor

1.       Åbne sager:

Klaus gennemgik de åbne sager. ’Letbanens linjeføring’ tages op som et selvstændigt punkt på førstkommende bestyrelsesmøde. Det blev oplyst, at tidshorisonten er 15 – 20 år fra nu.

Listen over ’Åbne sager’ fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde. Her foretages den endelige prioritering.

Af hensyn til de nye bestyrelsesmedlemmer fremførte Klaus, at Hasle Fællesråds bestyrelse normalt ikke selv starter sager, men fortrinsvis støtter sager fra fællesrådets medlemmer. Dog kan bestyrelsen selv initiere en sag, hvis dette synes relevant.

På førstkommende bestyrelsesmøde skal de enkelte udvalg endeligt konstitueres.

                             Trafik:

                             Haslevangen

                             Herredsvej

                             Dr. Holstvej

                             Trafiktællinger

                             Ulovlig og farlig kørsel

                             Holmstruphøjvej/Viborgvej

 

                             Miljø/kultur: 

                             Klokkerparken

                             Bekæmpelse af skrald i området

                             Skøjtebane ved Klokkervej

                             Oprydnings-aktivitetsdag

 

                             Byplan:             

                             Letbanens linjeføring

 

2.       Referat fra repræsentantskabsmøde d. 17.03.2014

Referatet blev udleveret på mødet og gennemgået. Kommentarer til referatet rundsendes til bestyrelsen til orientering og samles sluttelig af Klaus.

 

3.       Invitation til ’Orienteringsmøde vedr. Forslag til ny organisation af Teknik og Miljø’ i Rådhushallen d. 10.04.2014 kl. 19.30 – 21.00

Klaus deltager på Hasle Fællesråds vegne.

 

4.       Forslag til mødedatoer for bestyrelsesmøder i Hasle Fællesråd:

28/4, 26/5, 16/6, 11/8, 8/9, 13/10, 10/11, 8/12, 12/1, 16/2, 16/3 (generalforsamling)

Afstemmes inden næste bestyrelsesmøde d. 28/4. Tilbagemelding til Klaus.

Det blev aftalt, at nogle af mødedatoerne vil kunne omlægges til udvalgsmødedatoer, hvilket endeligt aftales på førstkommende bestyrelsesmøde d. 28/4 – 2014.

 

5.       Eventuelt

Knud orienterede om det netop indgåede forlig om ny organiseringsstruktur på Fritids- og Ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Den nye struktur træder i kraft pr. 01.01.2015.

           

                

                            

 

 

Restore Default Settings

Login Form