Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 13.140. Mandag d. 8. oktober 2013, klokken 19.00

Referat af bestyrelsesmøde 13.140.

Mandag d. 8. oktober 2013, klokken 19.00 i

 

 

Bemærk den tidsmæssige ændring – og mødet mandag den 7. oktober hos Miljø og Teknik.(vedhæftet)

 

1. Revision af dagsorden.
- dagsorden godkendt

2. Referent: Jørgen

3. Kommentarer til sidste mødereferat.
- Ingen kommentarer til Leifs referat.

4. Meddelelser fra formanden.
Kort orientering om Klaus’ deltagelse i møde hos Teknik og Miljø:

  1. Kampagne for øget valgdeltagelse
  2. Opfølgning på budgetforlig
  3. Letbane fase 2 – Ny bane til Silkeborg?
  4. Status – aktuel byggeaktivitet i Aarhus og realisering af Kommuneplan 2009
  5. Frivillighed i det grønne Knud og Jørgen har tidligere deltaget i et større aftenmøde herom. Mere følger fra dem.
  6. Ny tidsplan – anlægsprogrammet på det trafikale område – herunder Herredsvej og P.-M.’s vej

5. Udvalg.

 

5.01 Økonomisk udvalg.
Et medlem flyttet/udmeldt

 

5.02 PR.
Annoncen for et kommende borgermøde den 11. november forelagt og godkendt.

 

5.03 Udvalg for byplanlægning.
Ingen indlæg – se øvrige udvalg.

 

5.04 Trafik.

Formand og næstformand har deltaget. Vi fremførte:
Herredsvej: HF ønsker fortsat en dæmpning af trafikken på Herreds. Vi er nervøse for en øget trafikmængde, når omlægningen vest for Ringvejen afsluttes primo november. Vi ser frem til nye tællinger og møder med Trafik og Veje.

Østrevej: En borgergruppe arbejder for øget trafikdæmpning i området, herunder lukning ved Høgevej for at hindre gennemkørende trafik.

Dr. Holsts Vej/Klokkervej: Vi støtter den lokale gruppe, der arbejder for reducering af den gennemgående trafik, hvis mængde er forøget betragteligt siden åbningen af støjvolden mellem Gjellerupplanen og Ringvejen svarende til Dr. Holsts Vej.

 

5.05 Miljø.
- Se meddelelser fra formanden ovenfor. Knud og Jørgen arbejder videre med problemer omkring renholdelse af


 

 

5.06 Kultur.
Ingen indlæg Eller havde Klaus noget med her??

 

6. Andet

Borgermøde 11. november – temaer:
Miljø: Parkudvikling, udsmykning af Hasle Torv, renholdelse af gader og veje i Hasle.
Sociokultur: Bispehaven, salg af hårde stoffer, farlig adfærd (kørsel), politidækning
Trafik: Herredsvej, Dr. Holst vej, Østrevej m.fl

7. Eventuelt.

Leif har meldt afbud.
Jørgen sørger du for dit lækre smørrebrød?
- Jørgen sørgede for lækkert smørrebrød

 

Referent:

Jørgen Vesterager

Restore Default Settings

Login Form