Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde Tid og sted: mandag d. 9. september 2013, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

Referat af bestyrelsesmødet 9. september 2013

Hej Alle

 

Tak for et godt møde - uden fedtet smørebrød!

 

Her følger referatet.

 

Afbud fra Jørgen Vesterager


1. Ingen nye punkter
3. Referat fra sidste møde godkendt 
4. Meddelelser fra formand.
Møde i Århus kommune d. 2. oktober om Anlægsprogram - Vi indgiver en ønskeliste; Høje Hasle og Herredsvej. Nye belægningers på Provstebakken.
Møde for Fællesrådene med Teknik og miljø d. 7. okt. leder af Trafik og Vej deltager på mødet - Kommer program senere. Fællesråd skal hjælpe med at øget valgdeltagelsen ved kommunevalg. Frivilligarbejdskraft til at vedligeholde de grønne områder Letbane og byudviklingsplaner omkring Aarhus
5. Udvalg
5.01 Økonomisk udvalg - ikke noget
5.02 PR - ikke noget
5.03 Udvalg for byplanlægning - Dr. Holst Vej og Klokkervej høringssvaret til åbningen. Høringssvaret er sendt til medlemmerne.
5.05 Miljø Vandproblemer på Klokkerfaldet, brev fra beboer ang. vandhul inde i villaområdet. Miljøudvalg modtager skrivelse fra formand ang. Plan for området. Udvalget følger op på sagen.
5.06 Kultur Møde med fællesråd område Viborgvej 26. juni. Børn og unge se fremsendt referat fra Klaus.
6. Andet - Toftegaarden rives ned og der var oplyst at der var afsat 70 mill. til genopbygning men nu er der kun 5 mill. til genopbygning.
Birger går videre med kontakter i Herredsvang med henblik på vurdering om vi skal arbejde videre med optag af området i Hasle Fællesrådet.
Borgermøde med kobling til kommunevalg. Torsdag d. 24. okt. kl. 19.30. Hasle skole kantine. Programmet videreudvikles d. 7. 0kt.
7. Eventuelt
Leif Scherrebeck melder af bud d. 7. oktober.

 

Venlig hilsen

Leif

Restore Default Settings

Login Form