Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 14.1.1 Tid og sted: mandag d. 13. januar 2014, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

Referat af bestyrelsesmøde 14.1.1

Tid og sted: mandag d. 13. januar 2014, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

 

 

1. Revision af dagsorden.

2. Referent: Jesper

3. Kommentarer til sidste mødereferat. 9/12/13.
Åbne sager kører videre i 2014

4. Meddelelser fra formanden.

 • Fællesrådsseminar 25.februar 1700 – 2200, Rådhushallen HF deltager med Klaus & Jørgen.
  - Gerne tag op hvordan vi sikre at social problemer ikke blot flyttes rundt mellem boligområder.

5. Udvalg.

 

5.01 økonomisk udvalg. (Jørgen)

 • Ansøgning om tilskud – der er søgt 10.000 for 2014
 • Digital postkasse – Jørgen følger op på oprettelsen af digital postkasse.

 

5.02 PR.

Manglende referater vil blive lagt op snarest.

 

5.03 Udvalg for byplanlægning.

 

5.04 Trafik.

 • Busplanshøring – input fra kalenderkvarter sendt.

5.05 Miljø.

 • Parkmøde (Knud)
  Ma. 27/1 19.30 hos Flemming – evt. borgermøde om parken.

 

5.06 Kultur.

 

6. Andet

 • Planlægning af repræsentantsskabsmøde generalforsamling.
  Udvalgene sender input til Klaus inden 1.feb.

7. Eventuelt.

 

NB! Husk afmelding til formanden hvis du er forhindret i at deltage i mødet.

Restore Default Settings

Login Form