Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af Borger / Vælgermødet 11. nov 2013

Borger- og Valgmøde arrangeret af Hasle Fællesråd d. 11.11.2013

i Hasle Sognegård:

Referat:

Kort præsentation af/ved de deltagende politikere:

(MPC) Marc Perera Christensen (C)

(JW) Jens Winther (V)

(RAA) Rabih Azad-Ahmed (B)

(AW) Ango Winther (A)

(TM) Thomas Medon (F)

I det følgende benævnt ved initialer.

 

Tema: ‘Miljø’ v. Knud Wium Rasmussen, bestyrelsesmedlem i Hasle Fællesråd:

’Oprydning/renholdelse’:

-          Hvordan med sikring af et renere Hasle? Er der kun renholdelse inden for Ringgaden?

-          Hvordan prioriteres der?

-          Hvad har man tænkt sig at gøre ved de såkaldte ’trekanter’ på f. eks. Præstevangsvej?

-          Skal renholdelse her kun påhvile parcellisterne, der bor her?

-          Der er her en meget lav standard for renholdelse. Når kommunen ikke holder rent på egne områder, sendes der nogle dårlige signaler til andre lodsejere. Når kommunen klipper græs, inden der fjernes affald, har man 10 gange så mange affaldsstumper som før.

-          Er der ikke også en forpligtelse til at holde rent uden for og omkring egen forretning, hvor der er offentlig adgang? F. eks. Ved opsætning af affaldskurve?

’Udsmykning af Hasle Torv’:

-          Hvordan kan man få et pænere torv?

-          Hvordan med opholdsmuligheder – bænke?

-          Hvad med belysning? Forberedelser ER blevet lavet!

-          Beplantning? – Hvilke muligheder? – Blomster? – Vandfontæne? – Legemuligheder?

TM: - Skrald er et stort problem, - ikke kun for Aarhus. - Et samfundsproblem! – Måske ved hjælp af kontanthjælpsmodtagere. – De handlende kunne også godt gøre mere selv.

Vedr. Hasle Torv: Her ligger der sandsynligvis nogle ressourcer. F. eks. LED-pærer. Projekt legeplads er en rigtig god idé. – Manglende liv går ud over Hasle Torv.

AW: - Vedr. Hasle Torv: Bedre siddemuligheder end granitsten! – Der skal afsættes midler til vedligehold, - f. eks. til vandkunst. Hasle Torv er ikke nødvendigvis stedet til leg!

Vedr. oprydning: Der bør være mere selvdisciplin fra de handlendes side!

RA-A: - Ærgerligt, at der ikke er blevet tænkt mere grønt omkring Hasle Torv. Hele området ER jo blevet meget pænere rent bygningsmæssigt. – Man kunne måske have lidt legeredskaber for børn.

Vedr. affald: Her er der en udfordring i forhold til oprydning.

JW: - Vedr. oprydning: Hvorfor KAN man dog ikke rydde op efter sig selv?! De private erhvervsdrivende skal presses mere til oprydning.

Vedr. Hasle Torv: Et flot torv! P. t. mangler man mere grønt. – Om en vandkunst er en god idé er nu ikke sikkert!

TM: - Måske sanktioner i forhold til manglende oprydning.

MPC: - Vedr. oprydning: Det er de forretningsdrivendes personlige ansvar at rydde op efter sig!

Vedr. Udsmykning: P. t. diskuteres der politisk meget herom i Byrådet. Der ER et projekt undervejs!

Spørgsmål fra salen: - Er der ingen sanktionsmuligheder i forhold til svineri foran forretninger?

AW: - Nej! P. t. ingen sanktionsmuligheder.

MPC: - Det er ikke nødvendigvis butiksejernes ansvar m. h. t. bortkastet affald. Men et ansvar hos den enkelte kunde.

JW: - Enig med MPC. – Måske kunne man lave en form for belønning: Lokke folk til at placere affald, hvor det bør være! Efter engelsk forbillede.

TM: - Det ER et personligt ansvar, at der ryddes op! Manglende respekt for fællesskabet! – Det er vigtigt, at de handlende tænker sig om i forhold til brug af emballage.

RA-A: - Er helt enig med de to fløje! – Meget affald i bybilledet medfører automatisk mere affald! Flere affaldsspande er nødvendigt.

Spørgsmål fra salen: - Hvorfor gøres der ikke noget fra politisk hold i forhold til begrænsning af svineriet?

Hvorfor laves det sidste hjørne ikke færdig på Hasle Torv?

AW: - En mindre torvedannelse KAN laves, - men ikke det store uden ekspropriation af de tre små huse. – Lover at se på den manglende oprydning i området, - allerede i morgen d. 12/11.

MPC: - Er forundret over, at klagerne ikke er blevet efterkommet.

TM: - Hvis de private erhvervsdrivende IKKE renholder, SKAL kommunen påtale dette!

 

Tema: ’Kultur’ v. Leif Scherrebeck, bestyrelsesmedlem i Hasle Fællesråd:

’Generelle problemer i Hasle’:

-          Bispehaven

-          Politidækning/social indsats

-          Farlig adfærd (kørsel)

 

-          Der er opstået problemer i området på det seneste. – Hvad har politikerne tænkt sig at gøre her?

 

-          Hvordan går det med forretningerne? Vil de fortsætte?

 

-          Vil busserne fortsætte med at køre igennem området Bispehaven? – Hvad vil man gøre ved det?

 

-          Politiet har haft en stor dækning hen over sommeren. Hvad kan man herudover gøre mere?

 

-          Farlig kørsel: Hvad kan man mere gøre?

 

-          Er det rimeligt, at man er nødt til at indhegne sit område?

 

RA-A: - Er selv blevet truet. Men det er ikke noget, man skal finde sig i. Det er vigtigt, at forældre og politi er meget på banen. Man skal starte med at kræve af forældrene, at de er med helt fra begyndelsen. Helt fra børnehaven!

MPC: - Det er ikke husene, der skal indhegnes, - det er banditterne! Der skal tages hårdere fat, - med strammere krav! - Væk med slaphed!

TM: - Det er meget alvorligt, hvad der sker! – Der er nogle mennesker, der skal væk fra gaden nu! – En hårdere indsats fra politiet er nødvendigt! – Redskabet ’udsættelse af familien’ SKAL bruges!

AW: - Der SKAL gøres en indsats! – Åbningstiden i de sociale klubber skal IKKE nedsættes. Forebyggende indsats er meget vigtigt i stedet for. – Det er vigtigt med dialog! – Fokus skal sættes et andet sted. En forebyggende indsats er særdeles nødvendig nu!

JW: - Det er vigtigt at ’pille de ud’, der ikke kan opføre sig ordentligt! – En meget større forebyggende indsats ER nødvendigt, - større og tættere samarbejde. – Genindførelse af ’fraværsteamet’ i forhold til skulkeri fra skolen!

Spørgsmål fra salen: - Større tilskud til efterskolerne! – Er det muligt?

AW: - Det er vanskeligt for en udenlandsk elev at blive placeret på en efterskole! Disse elever skal hjælpes i gang. Større fleksibilitet fra efterskolernes side kunne være ønskeligt.

RA-A: - Har rigtig god erfaring med efterskoler. Der skal arbejdes herpå. – Der er vigtigt med konsekvenser – men også forebyggelse!

MPC: - For mange bløde vendinger igen og igen! Nu skal der ske noget andet!

TM: - En vanskelig situation! – Hvornår er der tale om en politiaktion eller ej?

AW: - Gør noget ved de udsatte børn, så de ikke ender som indsatte voksne! – Det er vigtigt med en forebyggende indsats med stor ihærdighed.

JW: - Der er mange i Byrådet, der ved for lidt om området!

TM: - Der er et stort behov for at støtte op om de sociale områder, - f. eks. Klubberne.

RA-A: - Det er et meget børnerigt område! – Der ER noget, der ER lykkedes! – Vigtigt at støtte op om ’Hot Spot’!

Spørgsmål fra salen: - Hvad har man tænkt sig at gøre, hvis nogen af os her gerne vil være med til AT GØRE NOGET SAMMEN MED JER?

Kommentar fra salen: - Godt at høre, at politikerne giver udtryk for at ville gøre noget ved problemet! – Tak for det!

AW: - Det handler om, at der er nogen her fra lokalområdet, der vil gøre noget. Kontakt socialdirektøren og spørg, om der er noget, vi kan gøre sammen.

TM: - I Trivselshuset er der p. t. 6 foreninger + Hot Spot. – Der ER problemstillinger, som vi må være sammen om at løse fælles.

RA-A: - Der er mange gensidige fordomme, der skal brydes, før man kan komme videre!

MPC: - Vi har begået en fejl ved ikke at stå fast på, hvor grænsen går, - gennem to generationer!

JW: - Der ER blevet fjernet/flyttet en af ballademagerne, - men han kommer jo tilbage igen på et tidspunkt! – Hvad så? – Der er ikke én af ballademagerne i Bispehaven, der ikke gerne vil have kontakt med nogen voksen.

Tema: ’Trafik’ v. Klaus Bendixen, formand for Hasle Fællesråd:

Gennemgik de væsentligste trafikale problemer i området:

-          Yderligere indgreb på Herredsvej, hensyn til bløde trafikanter og demotivering af gennemkørende trafik

-          Krydset Dr. Holst Vej/Ringvejen, åbning mod Globen og kommende vej fra Gjellerup, giver øget trafik på Dr. Holst vej.

-          Haslevangen: Dæmpning af Østrevej og lukning ved Høgevej, 142 beboere på Østrevej og Haslevangsvej har ønsket det (underskrift indsamling); men også inde i området er det et udbredt ønske.

JW: - Der skal kigges på Herredsvej for at undgå, at al trafik fra Skejby ender her.

AW: - Det eneste, der kan hjælpe på Herredsvej, er, at der bliver lavet et stop et sted. – P. t. kigges der på trafikdæmpning på Dr. Holst Vej.

MPC: - Der skal måske sættes en prop i flere steder, - bl.a. Herredsvej.

RA-A: - Kan egentlig godt forstå, at mange bruger Dr. Holst Vej! – Men måske skulle man prøve på at få trafikken på Ringvejen til at glide bedre, - for at mindske lysten til at bruge f. eks. Dr. Holst Vej og Herredsvej.

TM: - Er enig i det tidligere fremlagte. Der bør laves chikaner på Herredsvej, - ud over, hvad der i forvejen er anlagt.

Spørgsmål fra salen: - Østrevej: Der er inden for de senere år sket ikke færre end 7 uheld på strækningen. Man HAR overvejet at lave trafikbump. – Opfordring til at gøre ’Trafik og Veje’ opmærksom på, at der ER et alvorligt problem her!

AW: - Vil gerne være med til at se på nogle helhedsløsninger for hele området.

RA-A: - Alle er enige om, at knallertkørsel er et stort problem i området.

Spørgsmål fra salen: - Hvad vil man gøre for at undgå flere ulykker på Højkolvej? – En beboer har fået smadret sin bil hele tre gange! – Derfor IKKE mere trafik her!

Spørgsmål fra salen: - Hvad med at oprette ’road pricing’ i Aarhus?

AW: - Den kollektive trafik skal gøres mere attråværdig, - letbane m. v.

TM: - En principiel opbakning til road pricing herfra!

MPC: - Kan IKKE stemme for dette!

Herefter en kort debat om letbanens placering i Hasle området.

Den ene af de lokale præster fra området gav tilsagn om samarbejde omkring løsning af de mange problemer med udadreagerende børn og unge i området. - Dette blev modtaget med kyshånd.

Referent

Knud Wium Rasmussen


Restore Default Settings

Login Form