Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat fra bestyrelsesmøde, 12.131 Tid og sted: mandag d. 11. juni 2012, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

Referat fra bestyrelsesmøde, 12.131

Tid og sted: mandag d. 11. juni 2012, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

Deltagere: Klaus, Leif, Jørgen, Bent, Ole, Jesper, Arne,

Fraværende: Birger

1. Revision af dagsorden

Ingen kommentarer

 

2. Valg af referent

Arne blev valgt enstemmigt

 

3. Kommentarer til sidste mødereferat

Ingen kommentarer

 

4. Meddelelser fra formanden

 • Vi har noteret os, at Hasle skole har fremsendt notat omkring Herredsvejs forlægning. Man er bekymret over risiko for, at der vil blive for meget trafik forbi skole og fritidsordning.

 

5. Udvalg

 

5.01 økonomiske udvalg,

 • Fællesrådet kan evt. sponsorere blomster/bænk og/eller kunst på Hasle Torv.
 • Grundejerforeningen Hasle-Nyvang agter at plante træer på området på sydsiden af Viborgvej udenfor ringvejen. Fællesrådet besluttede at støtte projektet med op til 5000 kr.
 • 7-8 medlemmer mangler betaling af årskontingent.

 

5.02 PR

 • Hjemmesiden: Sidste nyt mht. torvet – entreprenøren starter i august og denne etape forventes færdiggjort før årsskiftet. (Nordea hjørnet samt Mazda hjørnet, som dog udføres af to forskellige entreprenører )
 • Skrift om fællesrådet til brug for uddeling og/eller lægges på hjemmesiden. Arne kommer med en draft, som rundsendes 1 uge inden næste møde, 3.sept.

 

5.03 Udvalg for byplanlægning

 • Klubben ved Rytoften, intet nyt.
 • Ungdomsboliger Bispehavevej, nedbrydning i gang.

 

5.04 Trafik

 • Trafiktælling er i gang på Ryhavevej mfl. steder. Vi planlægger at lave borgermøde omkring trafikforhold i Haslevang i efteråret 2012.
 • Svend E. Jacobsen har indsendt notat om dårlig asfaltbelægning i Haslevang.
 • Ulovlig og farlig bilkørsel på stier i Hasle. Klaus følger op.

 

 

5.05 Miljø,

Notat fra ”walk around” i Klokkerparken og Ryhavevej, fredag 25. maj 2012 lægges på hjemmesiden.

HF har haft en dialog om niveauet for renholdelse af de offentlige områder, som henholdsvis kommunen, boligforeningen Bispehavens er ansvarlige for.

 


5.06 Kultur,

Intet nyt

 

6. Punkter på bestyrelsesplan

Intet nyt

 

7. Eventuelt

 • Klaus deltog i møde 6.juni i Arbejdsgruppen under Fællesrådene i Århus Kommune, Klaus er indvalgt i arbejdsgruppen. Bl.a. giver arbejdsgruppen information til fællesrådene, mht. hvem hos kommunen, der er kontaktpersoner i forskellige sagsområder.

 

Arne, 2012.06.26 a

Restore Default Settings

Login Form